Goriški muzej Kromberk

5000 NOVA GORICA

Katalog:

Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

NaslovnicaŠt.naslovaZnačnicaNaslovLetoProstih/Vseh
6818PŠAJD, Jelka HA, dueša je bila umetniška ; razstava in publikacija keramike goričkih lončarjev Hašaj iz zasebnih zbirk in zbirke Pokrajinskega muzeja Murska Sobota 2009 1/1
1363HABITAT -Strutture - Territorio ; Atti del terzo convegno internationale di studio sulla civilta rupestre medioevale nel mezzogiorno d?Italia 1978 1/1
143HAFT LudovyHAFT Ludovy ; Ogolnopolska wystawapokonkursowa 1979 1/1
1408HANDBOOKS for Archaeologists No. 3 HANDBOOKS for Archaeologists No. 3 ; No. 3 Radiocarbon dating 1985 1/1
8810HEDENDAAGSE Joegoslavische grafiekHEDENDAAGSE Joegoslavische grafiek ; tentoonstellingen in Belgie - 1964-1965, Mechelen Cultureel Centrum, Gent Sint-Pietersabdij, Brugge Provinciaal Gouvernement, Brussel Paleis voor Schone Kunsten, Charleroi P 1964 1/1
3921HENRIK MarchelHENRIK Marchel ; Galerija v Mestni hiši, maj-junij 1992 1992 1/1
8793HERMAN Gvardjančič, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Bogoslav Kalaš, Franc NovincHERMAN Gvardjančič, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Bogoslav Kalaš, Franc Novinc ; razstava likovnih del : Galerija Meblo, Nova Gorica 26.10-10.11.1979 1979 1/1
2944HERMAN PečaričHERMAN Pečarič ; Pečarič Piranu : = Pečarič alla citta di Pirano : iz zapuščinske zbirke : = dal lascito dell?artista 1998 1/1
6647HIC sunt leonesHIC sunt leones ; esploratori, geografi e viaggiatori tra Ottocento e Novecento : dal Friuli alla conoscenza dei paesi extraeuropei : 2011 1/1
5393HISTORIA naturalisHISTORIA naturalis ; alle radici del Museo friulano : catalogo della mostra, Comune di Udine, Museo friulano di storia naturale, dicembre 2004 - aprile 2005 2004 0/0
5394HISTORIA naturalisHISTORIA naturalis ; alle radici del Museo friulano : catalogo della mostra, Comune di Udine, Museo friulano di storia naturale, dicembre 2004 - aprile 2005 2004 1/1
1178HISTORICAL dictionary of fascist Italy 1994 1/1
334HISTORIČNI seminar = Historisches Seminar = Historical Seminar 1994 1/1
8562HIŠA Plečnik houseHIŠA Plečnik house ; ob 100-letnici nakupa hiše na Karunovi 4 in v letu celovite prenove Plečnikove hiše (1915-2015) 2015 1/1
6621HOMMAGE a Saša Šantel 2007 1/1
5125HOČEVARICAHOČEVARICA ; eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju : = #an #eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje 2004 1/1
20HRANA v ŠenčurjuHRANA v Šenčurju ; RK etnologija 1988 1/1
5577HRUMENJE tišineHRUMENJE tišine ; : brošura ob razstavi 2005 1/1
8660HRVATSKE kraljevinske konferencije 1985 1/1
1230HRVATSKE kraljevinske konferencije = Conferentiae Regnorum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae HRVATSKE kraljevinske konferencije = Conferentiae Regnorum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae ; Zv 1 1985 1/1
2508HRVATSKI narodni preporod 1790-1848HRVATSKI narodni preporod 1790-1848 ; stančić łjelena łborošak łmarijanović łela łjurdana łvanda łladović łnada łpremrl łstanko łstaničić 1985 1/1
5942HUBELJ, Ajdovščina, Šturje in sosednji kraji v zgodovinskih zapisih od konca 15. do začetka 17. stoletja 2007 1/1
1544POHL, Walter Habsburžani ; Zgodovina evropske rodbine 1994 1/1
3346POKRAJINSKI muzej Habsburžani na portretnih podobah = Die Habsburger auf Portraets 1998 1/1
1987ŠABEC, Nada Half pa pu ; the language of Slovene Americans 1995 1/1
7208BEZLAJ-KREVEL, Ljudmila Halo, tu Radio Ljubljana! ; katalog k razstavi Tehniškega muzeja Slovenije ob sedemdeseti obletnici ustanovitve Radia Ljubljana 1998 1/1
4859TRAJKOVIĆ, Dušanka Halšatska nekropola kod Doroslova 1977 1/1
4996DULAR, Janez Halštatska keramika v Sloveniji = Die Grabkeramik der aelteren Eisenzeit in Slowenien ; prispevek k proučevanju halštatske grobne keramike in lončarstva na Dolenjskem 1982 1/1
4620DULAR, Janez Halštatske nekropole Dolenjske = Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko 2003 1/1
2682TAHIR, Hamid Hamid Tahir ; Galerija v Prešernovi hiši , april/maj 1996 1996 1/1
8458LENART, Branko Hand:work ; grad dobrovo, 2. november 2015 2015 2/2
3206JESSON, Robin Handbook for art and design students 1986 1/1
4452READ, Kay Almere Handbook of Mesoamerican mythology 2000 1/1
3969ARP, Hans Hans Arp ; , risbe 1940-1966> : Galerija Loža Koper 1996 1/1
8586PARŠ, Ivan Hans Parsch = Ivan Parš ; <1886-1938> : Muzej grada Koprivnice, 6. 11.-6. 12. 2015. 2015 1/1
5796GRADNIK, Alojz Harfa v vetru 1954 1/1
5449GROBELNIK, Ivan Harmonika, škarje in Stari pisker 2004 1/1
3120ŽIŽEK, Slavoj Hegel in označevalec ; poskusi "materialističnega obrata Hegla" v sodobni psihoanalitični teoriji in njihov pomen za historični materializem 1980 1/1
9638VURNIK, Helena Helena Vurnik ; slikarka in oblikovalka, 1882-1962 : Narodna galerija, 20. september - 3. december 2017 2017 1/1
9806tahir, helena Helena tahir ; v vrtincu / in the whirl 0000 1/1
2943MICHAUX, Henri Henri Michaux ; 1998 1/1
8897MARCHEL, Henrik Henrik Marchel 1981 1/1
8721GVARDJANČIČ, Herman Herman Gvardjančič ; Acrylmalerei / Zeichnungen : 1986 1/1
4402GVARDJANČIČ, Herman Herman Gvardjančič ; akvareli 1982-2002 : Kulturni center Ivan Napotnik Velenje, Galerija, 11. oktober-13. november 2002 2002 1/1
3964GVARDJANČIČ, Herman Herman Gvardjančič ; slike & risbe : 1994 1/1
4930ZERUBAVEL, Eviatar Hidden rhythms ; schedules and calendars in social life 1985 1/1
5255KOVAČIĆ, Vladimir Hidroarheološka rekognosciranja i istraživanja vrsarsko-porečkog akvatorija = #La #ricognizione archeologica e le ricerche sottomarine nel litorale orseano-parentino 2002 1/1
8100ŠPAROVEC, Jožefa Himalajski vodja Aleš Kunaver 2014 1/1
7292SMREKAR, Hinko Hinko Smrekar ; 1883-1942 : Narodna galerija Ljubljana 7.februar - 10.april 1983 1983 1/1
6037ROBERTS, David Dion Historicism and fascism in modern Italy 0000 1/1
8596NOVAKOVIĆ, Predrag Historija arheologije u novim zemljama Jugoistočne Evrope 2015 1/1
7315MAKUC, Neva Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški 2011 1/1
6151KRAMBERGER, Taja Historiografska divergenca ; razsvetljenska in historična paradigma : o odprti in zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah 2007 1/1
4038ŽITKO-DURJAVA, Sonja Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem 1989 1/1
4373MEDNARODNI simpozij Obdobja - metode in zvrsti Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture ; ob 80-letnici Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 2002 1/1
2083ZELKO, Ivan Historična topografija Slovenije = Topographia historica Sloveniae. 1, Prekmurje do leta 1500 1982 1/1
7273MIHOVILIĆ, Kristina Histri u Istri ; željezno doba Istre = #Gli #Istri in Istria : #l?#eta del ferro in Istria = #The #Histri in Istria : #the #Iron Age in Istria 2013 1/1
7836MIHOVILIĆ, Kristina Histri u Istri ; željezno doba Istre = #Gli #Istri in Istria : #l?#eta del ferro in Istria = #The #Histri in Istria : #the #Iron Age in Istria 2013 1/1
1137HINDELS, Josef Hitler war kein Zufall ; Ein Beitrag zur Soziologie der Nazibarbarei 1962 1/1
1392GRUM, Andreja Hitro pripravljanje jedi 1981 1/1
4516VUGA, Lucijan Hiša na meji ; romansirana kronika 2003 1/1
5164PRELOVŠEK, Damjan Hiša slovenske zavarovalnice 1985 1/1
4579ŠKARIĆ, Mila Hiša za večnost ; izobraževalna razstava : 2003 1/1
9675OTROŠKI raziskovalni tabor (2 ; 1999 ; Kanalska dolina) Hišna imena v Žabnicah ; otroški raziskovalni tabor Kanalska dolina 1999 = Nomi in vulgo delle case di Camporosso : = stage di ricerca dei bambini Val Canale <1999> 1999 1/1
3161NEĆAK, Dušan Hladna vojna 1999 1/1
2901BOŠKOVIĆ, Dora Hladno lovačko oružje Hrvatskoga povijesnog muzeja 2000 1/1
8242CANKAR, Ivan Hlapec Jernej in njegova pravica 1959 1/1
1244CANKAR, Ivan Hlapec Jernej in njegova pravica ; gledališki list ; tipkopis ; drama v beneškem narečju 1983 1/1
1102POTOČNIK, Bernarda Hmeljnik ; način življenja plemiške družine Wambolt von Umstadt med prvo in drugo svetovno vojno 1994 1/1
934FORNITI, Arrigo Ho incontrato l?SS che mi aveva fucilato ; memorie del partigiano "Mosca" 1985 1/1
4934CIGLENEČKI, Slavko Hoehenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum = Višinske utrdbe iz časa 3. do 6. st. v vzhodnoalpskem prostoru 1987 1/1
8107PLETICHA, Heinrich Hoehlen, Wunder, Heiligtuemer ; mythische und magische Plaetze in Deutschland 2004 1/1
8235DUUN, Olav Hoja skozi temo ; roman 1954 1/1
3260ŠIP, Jaromir Holandija 17. stoletja v očeh svojih umetnikov ; iz zbirke Narodne galerije v Pragi 1979 1/1
9073VLČEK, Emanuel Hold českemu krali Jirimu z Podebrad ; katalog k vystave 1991 1/1
5518CIUHA, Jože Hommage pesnikom ; akvareli 2000-2005 2005 1/1
4100HOZO, Dževad Hozo 1982 1/1
1162Hranilnica in posojilnica na Opčinah = Cassa rurale ed artigiana di OpicinaHranilnica in posojilnica na Opčinah = Cassa rurale ed artigiana di Opicina ; 75 1983 1/1
3307PAVŠIĆ-MILOST, Aleksandra Hranilnica in posojilnica v Šempetru ; 1896-1948 : razstava, Nova Gorica, februar 1992 1992 1/1
3365PAVŠIČ-MILOST, Aleksandra Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici ; katalog k razstavi 1996 1/1
3366PAVŠIČ-MILOST, Aleksandra Hranilnica in posojilnica v Šempetru pri Gorici ; katalog k razstavi 1996 1/1
2767Hranilnice in posojilnice Hrpelje, Klanec, Kozina 1998 1/1
2500ŽITKO, Salvator Hranilnice in posojilnice v slovenski Istri 1985 1/1
4677SLOVENSKO katoliško društvo Hrast Hrast 35 2003 1/1
3262ZADNIKAR, Marijan Hrastovlje ; romanska arhitektura in gotske freske 1988 1/1
7005ZADNIKAR, Marijan Hrastovlje ; romanska arhitektura in gotske freske 1988 1/1
7924POGAČAR, Tadej Hribi in doline in rudna bogastva = Hills and valleys and mineral resources ; 2014 1/1
473MANASIJEVIĆ, Jovan Hronologija radničkog pokreta i socijalističke revolucije u Južnomoravskom regionu (1903-1945) 1979 1/1
1589Hrvatska u NOB 1986 1/1
9107Hrvatski crtežHrvatski crtež ; iz zbirke Ivana Rabuzina : izložba 1996 1/1
7510ŽIVKOVIĆ, Zdravko Hrvatsko narodno graditeljstvo. Sv. 2, Južna Hrvatska. (Dalmacija) 1993 1/1
8636ŽIVKOVIĆ, Zdravko Hrvatsko tradicijsko graditeljstvo = Croatian traditional architecture 2013 1/1
2063DEMARIN, Mate Hrvatsko školstvo u Istri ; pregled razvoja 1818-1918 1978 1/1
3620SIMONITI, Primož Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja 1979 1/1

Število zadetkov: 94