Goriški muzej Kromberk

5000 NOVA GORICA

Katalog:

Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

NaslovnicaŠt.naslovaZnačnicaNaslovLetoProstih/Vseh
6724V Italiji zadržane umetnine iz Kopra, Izole, Pirana = #Le #opere d?arte di Capodistria, Isola, Pirano trattenute in Italia = Art works from Koper, Izola, Piran retained in Italy 2005 1/1
1745V KORAK S ČASOMV KORAK S ČASOM ; slovensko mladinsko prostovoljno delo 0000 1/1
1378V SPOMIN na duhovnika Eugena Blankina = Omaggio a don Eugenio Blanchini 1996 1/1
8250TAVČAR, Ivan V Zali ; Cvetje v jeseni 1975 1/1
5926LOŽAR-PODLOGAR, Helena V adventu snubiti - o pustu ženiti ; svatbene šege Ziljanov 1995 1/1
3510PIVK, Herman V belino bi zaplaval ; Pilonova galerija, Ajdovščina, Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica, KC Ivan Napotnik, Velenje 2001 1/1
6596KRANJC, Anja V belo ; 2011 1/1
8968KRANJC, Anja V belo ; : Pilonova galerija Ajdovščina, november 2011 2011 1/1
8597V blesku kovinske opraveV blesku kovinske oprave ; poznoantična lamelna oklepa iz Kranja = Gleaming in armour : Late Antique lamellar armours from Kranj 2016 1/1
6310ZLOBEC, Andrej V bojih za severno in južno mejo 2009 1/1
4500MEJAK, Ervin V boju za našo severno mejo ; (spomini na leta 1918.-1919.) 1937 1/1
5281LEBEN, Andrej V borbi smo bile enakopravne ; uporniške ženske na Koroškem v letih 1939-1955 : s povzetkom v nemščini 0000 1/1
8290KRISTAN, Etbin V dobi klerikalizma 1908 1/1
5402V domovini Jake ŠtokeV domovini Jake Štoke ; amaterska gledališka dejavnost na Proseku in Kontovelu 1863-2004 2004 1/1
8005NESTOROVIĆ, Aleksandra V dragulje vbrušene podobe sveta ; rimske geme v Sloveniji : 2005 1/1
5768VRIŠER, Andreja V fraku in krinolini ; moda v obdobjih bidermajerja in drugega rokokoja na likovnih delih in fotografijah na Slovenskem 2006 1/1
5334KAPŠ, Stanko V imenu ljudstva 2003 1/1
2782MELIK, Jelka V imenu njegovega veličanstva kralja! ; kazensko sodstvo v jugoslovanski Sloveniji v letih 1930-1941 2000 1/1
7274V interesu miru in socializmaV interesu miru in socializma ; 1971 1/1
7275V interesu miru in socializmaV interesu miru in socializma ; 1971 1/1
2284PAHOR, Boris V labirintu ; roman 1984 1/1
8510CVITKOVIČ, Jan V leru 1999 1/1
2289V lunini senciV lunini senci ; koroško pesniško branje 1985 1/1
5258MARINAC, Bogdana V modrem in belem ; mornariške uniforma iz zbirke Pomorskega muzeja "Sergej Mašera" Piran 2003 1/1
6048STANIČ, Ive A. V objemu osvoboditeljev ; kazensko taborišče Kočevje 2005 1/1
9702ROŽE, Aneja V objemu strupenih hlapov ; plinski napad v 12. soški bitki 2017 2/2
2456FAJDIGA, Mirko V objemu človečnosti ; partizansko zdravstvo na Slovenskem : 1941-1945 1998 1/1
2457FAJDIGA, Mirko V objemu človečnosti ; partizansko zdravstvo na Slovenskem : 1941-1945 1998 1/1
515CVETKO, Dragotin V prostoru in času ; spomini 1995 1/1
678SIENKIEWICZ, Henryk V puščavi in goščavi 1952 1/1
3522ABRAM, Peter V senci nepoznanega drevesa ; 2001 1/1
7155ČOK, Boris V siju mesečine ; ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice 2012 1/1
7585PRINČIČ, Vili V sinjo brezkončnost ; po sledeh odkrivanja zapuščine bratov Rusjan, pionirjev letalstva : ob stoletnici dogajanja, Gorica 2011 2011 1/1
4682V somraku kraljestva palčkov in škratovV somraku kraljestva palčkov in škratov ; slovenske pripovedi o palčkih, škratih, skrivnostnih lučkah in drugih prikaznih 2002 1/1
6031V somraku kraljestva palčkov in škratovV somraku kraljestva palčkov in škratov ; slovenske pripovedi o palčkih, škratih, skrivnostnih lučkah in drugih prikaznih 2002 1/1
3794PIPAN, Sergio V spomin na pesnika ; 70 let po njegovi smrti = In ricordo del poeta : a 70 anni dalla morte 1996 1/1
2878FIŠER, Dušan V tvari ; Pokrajinski muzej Ptuj, Miheličeva galerija, oktober/november 2000 : 2000 1/1
2879FIŠER, Dušan V tvari ; Pokrajinski muzej Ptuj, Miheličeva galerija, oktober/november 2000 : 2000 1/1
7559V uniformi maskirnih barvV uniformi maskirnih barv ; življenjepisi visokih častnikov Slovenske vojske iz Posavja : zbornik vojaških življenjepisov 2013 1/1
6045ZLOBEC, Andrej V viharju soške 2008 1/1
1598PAHOR, Boris V vodoravni legi 1997 1/1
8462V zaledju soške fronte 2015 1/1
5992PLATT, Richard V začetku --- ; skoraj popolna zgodovina tako rekoč vsega 2001 1/1
2961DVORŠAK, Andrej V znamenju lože 1994 1/1
4266V zoni prebežništvaV zoni prebežništva ; antropološke raziskave prebežnikov v Sloveniji 2002 1/1
7638LOVRENČIČ, joža VALENTIN Stanič ; 1774-1847 : zapiski in gradivo o Staniču 1973 1/1
8102VALENTIN StaničVALENTIN Stanič ; 1774-1847 : zapiski in gradivo o Staniču 1973 1/1
3595VARSTVO naravne in kulturne dediščine v Sloveniji v letu 1993VARSTVO naravne in kulturne dediščine v Sloveniji v letu 1993 ; Jakopičeva galerija, Ljubljana 1994 1994 1/1
7434PREGELJ, Vasko VASKO Pregelj ; 1948-1985 : Utrinki, 1968 - 40 let pozneje : 2008 1/1
5688VDAHNITE staremu pohištvu življenjeVDAHNITE staremu pohištvu življenje ; restavratorski priročnik 2005 1/1
8592VEKOV tekVEKOV tek ; Kostanjevica na Krki 1252-2002 : zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta 2003 1/1
4370VELENJEVELENJE ; razprave o zgodovini mesta in okolice 1999 1/1
8VELIKA noč na Slovenskem 1990 1/1
506VELIKA proletarska revolucija ; oktober - november 1917 1947 1/1
7241VELIKA tekstilna stavka Slovenije 1936. Dokumenti in pričevanja 1956 1/1
4999VELIKAJA Moravija ee istoričeskoe i kul?turnoe značenie 1985 1/1
6897VELIKE arhitekture svijeta 1981 1/1
5347VELIKI Ortneški oltar 2002 1/1
2804VELIKI atlas svetovne zgodovine 1999 1/1
6942VELIKI slikarji 20. stoletja 2010 1/1
4173VELIKI slovar tujk 2002 1/1
4229VELIKI slovar tujk 2002 1/1
48VENETO minore VENETO minore ; RK etnologija 1985 1/1
5242VENEZIA, una republica ai confiniVENEZIA, una republica ai confini ; atti dei convegni realizzati nell?ambito del progetto Vivilforte, cofinanziato nel programma INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia, misura 5.1.2. 2004 1/1
4911VEROAN in eta gotica e longobarda 1980 1/1
4994VEROEFFENTLICHUNGEN des Museums der Westlausitz Kamenz 1977 1/1
772VERSKE skupnosti v Sloveniji 1994 1/1
695VESELJA domVESELJA dom ; Knj 1 1942 1/1
85VEZ i tkanje Hrvatske Posavine VEZ i tkanje Hrvatske Posavine ; RK etnologija 1986 1/1
4073VEŠ slikar svoj dolgVEŠ slikar svoj dolg ; slika, slike : Mestna galerija Ljubljana 1991 1/1
7873VEČ svetlobe!VEČ svetlobe! ; svetila od prazgodovine do danes 2014 1/1
6969SLIKARSKA kolonija diplomantov in specialke Akademije likovne umetnosti VI. slikarska kolonija diplomantov in specialke Akademije likovne umetnosti 1995 1/1
5860VIAGGIO in Italia 2006 1/1
6029VIDENJA pokrajineVIDENJA pokrajine ; naravni in namišljeni prostori v slovenskem ljudskem izročilu 2007 1/1
7188VIDIŠ me - vidim teVIDIŠ me - vidim te ; kulturna raznolikost skozi romski pogled = Tu me vois - je te vois : #la #diversite culturelle a travers le regard des Roms = You see me - I see you : cultural diversity in the eyes of the 2009 1/1
6918VIII. slikarska kolonija diplomantov Akademije za likovno umetnost Ljubljana 1997 1/1
8668ZAGREBAČKA izložba jugoslavenske grafike VIII. zagrebačka izložba jugoslavenske grafike ; Kabinet grafike Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, svibanj - lipanj 1974 = urednik Andrija Mohorović> 1974 1/1
5473VIKTORJEV spodmol in Mala TriglavcaVIKTORJEV spodmol in Mala Triglavca ; prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji = Viktorjev spodmol and Mala Triglavca : contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia 2004 1/1
2260VILENICA 86 1986 1/1
1915VILENICA? 88 1988 1/1
2486VILFANOV zbornikVILFANOV zbornik ; pravo, zgodovina, narod : = Recht, Geschichte, Nation 1999 1/1
5592VILLACH 1945-1955 2005 1/1
145VILLAGE life and labour 1975 1/1
2322KRAGELJ, Jožko VINKO Vodopivec ; 1878-1952 1972 1/1
763VINSKI letnik 1992 primorskega vinorodnega rajona 1993 1/1
527VIPAVSKA dolina - mali slovenski eden (zemljevid) 1995 1/1
6563VIPAVSKA pritrkava 2011 1/1
3411VIPAVSKI izborVIPAVSKI izbor ; zbornik spisov ob stoletnici Vinarske zadruge Vipava 1994 1/1
1237VIRI za zgodovino Komunistične stranke na Slovenskem v letih 1919-1921 1980 1/1
4683VISOKO v gorah, globoko v vodahVISOKO v gorah, globoko v vodah ; velikani, vile in povodni možje 1999 1/1
6951VIT Rozman ; Tjaša Celestina, Jure Dobrila, Majda Gregorič, Saba SkaberneVIT Rozman ; Tjaša Celestina, Jure Dobrila, Majda Gregorič, Saba Skaberne ; zima : Galerija ZDSLU, Ljubljana, januar - marec 1999 1999 1/1
3030VITA artis perennisVITA artis perennis ; ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca : = Festschrift Emilijan Cevc 2000 1/1
8165VIZUALNA antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects 2015 1/1
8337VIZUALNA antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects 2015 1/1
290VIŠJA pravna šola Maribor 1960 - 1970 1970 1/1
3517VLADIMIR Bačič, Silva Copič, Silva Karim, Damjana Plešnar, Milovan ValičVLADIMIR Bačič, Silva Copič, Silva Karim, Damjana Plešnar, Milovan Valič ; slike in grafike : Pilonova galerija, Ajdovščina, 9. do 28. 2. 2001 2001 1/1
6289VLADIMIR MakovecVLADIMIR Makovec ; ob 100-letnici rojstva 2009 1/1
7606VMESNA postaja = StopoverVMESNA postaja = Stopover ; 1 : 1 : 2014 1/1
9633VMESNI prostor = In-between space 2016 1/1
9182VODAVODA ; vodnik po razstavi = Water : exhibition guide 2015 1/1
9991BAČAR, stanislav VODA, STOPA, MLIN ; DOKUMENTIRANI MLINI NA OBMOČJU DANAŠNJE OBČINE ajdovščina v zgodovinskih virih in zapisih 2013 2/2
8966VODIČ po Tretjakovi afriški zbirkiVODIČ po Tretjakovi afriški zbirki ; Umetnostni paviljon v Slovenj Gradcu = Guide to the African collection of dr. Tretjak : Art Gallery in Slovenj Gradec 1986 1/1
2723VODNIK po arhivskem gradivu o Sloveniji v oblastnih, okrajnih in podjetniških arhivih Češke republikeVODNIK po arhivskem gradivu o Sloveniji v oblastnih, okrajnih in podjetniških arhivih Češke republike ; (1212-1945) 2000 1/1
1609VODNIK po fondih in zbirkah pokrajinskega arhiva v novi gorici 1997 1/1
6944VODNIK po slikarstvuVODNIK po slikarstvu ; 1994 1/1
3100VODNIK po slovenskih muzejihVODNIK po slovenskih muzejih ; 252 muzejev in galerij 2001 1/1
3183VODNIK po slovenskih muzejihVODNIK po slovenskih muzejih ; 252 muzejev in galerij 2001 1/1
9034VODNIK po slovenskih muzejih in galerijahVODNIK po slovenskih muzejih in galerijah ; članice Skupnosti muzejev Slovenije v letu 2015 2015 2/2
3064VOJKA ŠmucVOJKA Šmuc ; mladost za svobodo : ob 40-letnici njene smrti v bitki za Knin, 27. novembra 1944 1984 1/1
5696VOJNA in mir na PrimorskemVOJNA in mir na Primorskem ; od kapitulacije Italije leta 1943 do Londonskega memoranduma leta 1954 2005 1/1
9708VOJNA v Posočju 1915-1917 1990 1/1
9709VOJNA v Posočju 1915-1917 1990 1/1
356VOJNA za Slovenijo 1991 1/1
1075VOLITVE 1982 / 3 1982 1/1
1076VOLITVE 1982 / 4 1982 1/1
1077VOLITVE 1986 / 1 1986 1/1
1078VOLITVE 1986 / 2 1986 1/1
108VOLKUNST im slowenischen Alpeland = Ljudska umetnost na Gorenjskem VOLKUNST im slowenischen Alpeland = Ljudska umetnost na Gorenjskem ; RK etnologija 1980 1/1
300VOLTI e luoghi della Resistenza Trevignana 1980 1/1
7997VOLUM festiv, 150 de ani de la infiintarea muzeului 1984 1/1
7075VOLČJI grad 2012 1/1
4697VOR den Toren der Stadt AventicumVOR den Toren der Stadt Aventicum ; zehn Jahre Archaeologie auf dem Autobahntrassee bei Avenches 1998 1/1
291VOZILA Gorica 30 let 1978 1/1
633VPRAŠALNICA 1 1963 2/2
183VPRAŠALNICE: Etnološka topografija slovenskaga etničnega ozemlja 0000 1/1
182VPRAŠALNICE: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja 0000 1/1
2203VRAŽEVERJE na SlovenskemVRAŽEVERJE na Slovenskem ; (od mlajše kamene dobe do amuletov 20. stoletje) : Slovenski entnografski muzej, Ljubljana 1963-1964 1963 1/1
6973VRHUNCI likovne umetnosti 1994 1/1
162VRLIČKI vez VRLIČKI vez ; RK etnologija 1985 1/1
7511VROČE sledi hladne vojneVROČE sledi hladne vojne ; meja med Slovenijo in avstrijsko Koroško v letih 1945 do 1991 2013 1/1
4338VRTILJAK življenja 2001 1/1
3353VRTOJBENSKA pametVRTOJBENSKA pamet ; ljudsko besedno izročilo iz Vrtojbe 2001 1/1
5461VRZELI filma in arhitekture 2001 1/1
845VSA mi v svatovskem bleščiš ; narodna noša kot izročilo 1993 1/1
2698VSE je domišljijaVSE je domišljija ; Umetnostna galerija Maribor, <17. 12. 1999 - 17. 1. 2000> 1999 1/1
3005VSI na volitve! = To the polling booths!VSI na volitve! = To the polling booths! ; plakat kot politični medij na Slovenskem 1945-1999 : = the poster as a political medium in Slovenia 1945-1999 : Jakopičeva galerija, Ljubljana, 10. oktober - 30. novem 2000 1/1
7336VSTALA, Primorska, si v novo življenjeVSTALA, Primorska, si v novo življenje ; priložnostna knjižica 2007 1/1
6522VSTALA, Primorska, si v novo življenje!VSTALA, Primorska, si v novo življenje! ; o Primorski v letih 1945-1990 2011 1/1
3000VULGATA 2000 1/1
7053VUČEDOLSKO naselje RudinaVUČEDOLSKO naselje Rudina ; katalog izložbe 1979/1980 1979 1/1
2535VZGOJNOVARSTVENA organizacija "Marinka Ribičič" Nova GoricaVZGOJNOVARSTVENA organizacija "Marinka Ribičič" Nova Gorica ; 1953-1983 1983 1/1
5104VZPON med evropske zvezdeVZPON med evropske zvezde ; slovenska pot v Evropsko unijo 2004 1/1
1270VZPOREDNICE slovenske in hrvaške etnologije 7VZPOREDNICE slovenske in hrvaške etnologije 7 ; Lendava, 14.-16. marec <1991> 1991 1/1
7156MIHALIČ, Mojca Val Canale territorio multiculturale ; il dibattito degli scrittori sloveni sulla valle e sul gruppo linguistico sloveno 2010 1/1
2751KRAŠOVEC, David Valentin Metzinger ; (1699-1759) : Lorenec na Kranjskem : = un Lorrain a la lisiere de l?Empire 2000 1/1
3927CEVC, Anica Valentin Metzinger ; <1699-1759 : življenje in delo baročnega slikarja> : Narodna galerija, 21. december 2000 - 1. april 2001 2000 1/1
640OMAN, Valentin Valentin Oman 0199 1/1
4296OMAN, Valentin Valentin Oman ; 26.IX.2002-3.XI.2002 : 2002 1/1
8932OMAN, Valentin Valentin Oman ; Spuren des Homo sapiens / Sledovi homo sapiensa 0000 1/1
8807MIROGLIO, Valerio Valerio Miroglio ; katalog k razstavi v Velenju od 10.oktobra do 11.novembra 1980 = catalogo in occasione della mostra a Velenje dal 10. ottobre al 11.novembre 1980 1/1
4001JAN, Juro Valutno vprašanje 1922 1/1
8928KOS, Dušan Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg ; o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku 2016 1/1
9174KOS, Dušan Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg ; o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v zgodnjem novem veku ter o spiritističnih zgodbah Janeza Vajkarda Valvasorja 2013 1/1
9086GOLEC, Boris Valvasorjeva hiša v Krškem - napačna in prava 2013 1/1
8093STRČIĆ, Petar Vanjskopolitička borba Josipa Broza Tita za Istru od 1941. do 1945. godine 1978 1/1
7882CURK, Iva Varstvo naše dediščine 1989 1/1
7630MAMILOVIČ, Jurij Varstvo vinske trte 1991 1/1
1153RISTOVSKI, Blaže Vasil Ikonomov (1848-1934) ;prilog kon proučovanjeto na makedonskiot kulturno-nacionalen razvitok 1985 1/1
8981KATARDŽIEV, Ivan Vasil Ivanovski, borec za idealot za slobodna i obedineta Makedonija na Balkanot. Istorija na Makedonija od antikata do ASNOM. Kniga prva 2014 1/1
8982KATARDŽIEV, Ivan Vasil Ivanovski, borec za idealot za slobodna i obedineta Makedonija na Balkanot. Publicistika i dokumenti. Kniga vtora 2014 1/1
6443ŽBONA, Vasilij Vasilj Žbona ; skulpture : = sculptures 2010 1/1
8969DOBERLET, Vasja Vasja Doberlet ; razstava fotografa Vasja Doberleta ob 70. obletnici : fotografije iz ciklov Avto-refleksi, Pesem gozda, Nova ekološka resnica in Utrinki : <12. maj - 6. junij 2016, Galerija v Mestni hiši v Kra 2016 1/1
701WEISER, Franz Xaver Vatomika ; zadnji poglavar Delavarov 1935 1/1
2678KULIŠ, Vatroslav Vatroslav Kuliš ; serije 50.5/65/148 : Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 2000 2000 1/1
3457MEDNARODNI simpozij Obdobja (1996 ; Ljubljana) Vatroslav Oblak 1998 1/1
335KOSOVEL, Josip Vaš Pepi in papači ; profesor Josip Kosovel piše iz zapora 1995 1/1
5709CUMANO, Costantino Vecchi ricordi cormonesi 1983 1/1
5654SALATEO, Giorgio Vecchie contrade goriziane ; "immagini della citta alla fine dell?ottocento" : cenni storici e notizie varie corredati da 75 illustrazioni con disegni originali tutti dipinti all?acquerello dall?autore Giorgio 2005 1/1
1465BOZZI, Carlo Luigi Vecchie piazze e vie goriziane 1980 1/1
8261KRUŠNIK, Slavko Vedenje --- odlično? ; reportaža 1953 1/1
7442BEVK, France Vedomec ; roman 1931 1/1
8694VEDOVA, Emilio Vedova ; 1984 1/1
4249PEROVŠEK, France Velika italijanska ofenziva 1942 2002 1/1
106RADOVANOVIĆ, Ljubinka Velika jednačina ; mit i simbolika starog Egipta 1973 1/1
981OVSEC, Damjan J. Velika knjiga o praznikih ; praznovanja na Slovenskem in po svetu 1992 1/1
1530PAROVEL , Paolo G. Velika prevara na zahodni meji 1996 1/1
3295BLISSETT, Luther Velika umetniška potegavščina ; imate kdaj občutek, da ste bili prevarani? 2001 1/1
3422ČUK, Alenka Velika veselica v Postojnski jami 1998 1/1
9064CIMPRIČ, Željko Velika vojna v Krnskem pogorju ; sinovi Rusije v Julijskih Alpah = Velikaja vojna v gornom massive Krn : syny Rossii v Julijskih Al?pah 2016 1/1
7293GRANET, Daniele Velike in male skrivnosti sveta umetnosti 2013 1/1
6607MEDNARODNI grafični likovni center Velike! ; dela iz zbirke Mednarodnega grafičnega likovnega centra = #The #big ones! : works from the collection of The International Centre of Graphic Arts 2012 1/1
6210GRAD, Anton Veliki angleško-slovenski slovar = English-Slovene dictionary 2004 1/1
396STRLE, Franci Veliki finale na Koroškem 1976 1/1
2620ŠLENC, Sergij Veliki italijansko-slovenski slovar = Il grande dizionario italiano-sloveno 1997 0/0
2621ŠLENC, Sergij Veliki italijansko-slovenski slovar = Il grande dizionario italiano-sloveno 1997 1/1
3756REMEC, Alojzij Veliki punt ; kmečka zgodba iz 18. stoletja 1953 1/1
671GANGL, Engelbert Veliki trgovec ; povest 1902 1/1
5154STOJIĆ, Milorad Veliki vetren 2003 1/1
5249IVEZIĆ, Velimir Velimirivezić ; ArTiBUSHeRMeTICuM : Galerija Koprivnica, 3. - 22. rujna 2004. 2004 1/1
7727TOMAN, Veljko Veljko Toman 1993 1/1
3508TOMAN, Veljko Veljko Toman 1997 1/1
7728TOMAN, Veljko Veljko Toman ; Ljubljanski grad, Trubarjeva domačija - Raščica, Muzej novejše zgodovine - Cekinov grad 1993 1/1
3785BOR, Matej Veneti ; naši davni predniki 1989 1/1
1205BOR, Matej Veneti naši davni predniki 1989 1/1
595HACQUET, Baltazar Veneti, Iliri, Slovani 1996 1/1
5379APOLLONIO, Almerigo Venezia Giulia e fascismo 1922-1935 ; #una #societa post-asburgica negli anni di consolidamento della dittatura mussoliniana 2004 1/1
8856PILON, Veno Veno Pilon ; KSOC-Likovni salon Celje, 7. november - 3. december 1975 1/1
3198PILON, Veno Veno Pilon ; razstava ob 100 letnici rojstva : Kulturni center Lojze Bratuž Gorica, 23. IV. - 15. V. 1997 1997 1/1
4360PILON, Veno Veno Pilon ; razstava ob 100 letnici rojstva : Kulturni center Lojze Bratuž Gorica, 23. IV. - 15. V. 1997 1997 1/1
4030PILON, Veno Veno Pilon ; retrospektivna razstava, Moderna galerija Ljubljana, 18. januar-15. april 2002 : =a retrospective, Museum of Modern Art, 18 January-15 April 2002 2002 1/1
7926PILON, Veno Veno Pilon ; v prvi svetovni vojni : = in the First World War : Pilonova galerija, 19. december 2014 - 1. februar 2015, 19th December 2014 - 1st February 2015 2014 1/1
7927PILON, Veno Veno Pilon ; v prvi svetovni vojni : = in the First World War : Pilonova galerija, 19. december 2014 - 1. februar 2015, 19th December 2014 - 1st February 2015 2014 1/1
9055PILON, Veno Veno Pilon ; začetki : = #gli #esordi : ob 120. obletnici rojstva Vena Pilona : = in occasione del 120ƒ anniversario della nascita di Veno Pilon : 23. september - 20. november 2016, 23 settembre - 20 novembre 2 2016 1/1
3256PILON, Veno Veno Pilon ; Podoba roke/Podoba gube ; 1993 1/1
2463CUSIN, Fabio Venti secoli di bora sul Carso e sul Golfo ; una narrazione storica 0000 1/1
9654BUTTOLO, Franca Vera ; avtobiografija z avtobibliografijo 2017 1/1
1459LESTAN, Vera Vera Lestan ; njene pesmi, njena doba, njena smrt 1996 1/1
2197ROTER, Zdenko Vera in nevera v Sloveniji ; 1968-1978 ţCerkvena religioznost 1982 1/1
3928PALLUCCHINI, Rodolfo Veronese 1953 1/1
8212PERKO, Franc Verstva v Jugoslaviji 1978 1/1
6453LOVRENČIČ, Joža Ves vaš ljubeči očka ; pisma hčerki Nini 2010 1/1
325BLASINA, Paolo Vescovo e clero nella diocesi di Trieste-Capodistria 1938-1945 1993 1/1
7524ŠORLI PUC, Veselka Veselka Šorli Puc ; odstiranje lepote : = #la #rivelazione della Bellezza : 26.I.2000-29.II.2000 2000 1/1
8548CVETEK, Marija Veselov Olikani Slovenec ; prvi slovenski bonton 2006 1/1
7570ARNAUT, Tudor Vestigii getice din a doua epoca a fierului in interfluviul Pruto-Nistrean 1996 1/1
8115RUARO LOSERI, Laura Vetri antichi ; dalle collezioni dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste : Villa Manin di Passariano 1975 - 1976 1976 1/1
2946VODOPIVEC, Jedert Vezave srednjeveških rokopisov ; strukturne prvine in njihov razvoj = Medieval bindings in Slovenia : binding structures on stiff-board manuscripts 2000 1/1
9163MESTNI muzej Več glav --- več ve ; iz kiparske zbirke Mestnega muzeja Ljubljana : <8. februar - 31. december 2012, Mestni muzej Ljubljana> = Many heads are better than one : portraits from the sculpture collection of the Ci 2012 1/1
7167SKETELJ, Polona Več od zlata in srebra nam sadno drevje da --- ; ob Slovenski razstavi sadja 1998 1998 1/1
2345REBULA, Alojz Večer z Alojzom Rebulo 1989 1/1
2363ČERVENKA, Miroslav Večerna šola stihoslovja ; štiri študije iz let 1975-83 1988 1/1
5522SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture Večkulturnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ; zbornik predavanj 2005 1/1
8345ŠORLI, Ivo Večne vezi 1938 1/1
10362kandut, jakob Vharnik iz kanalske doline: jakob kandut 1913-1996 2021 1/1
6256GERMANIS, Germano Viaggio in Istria ; attraverso le fotografie 2009 1/1
9119KEČKEMET, Duško Vicko Andrić ; arhitekt i konzervator 1793-1866 1993 1/1
9131FAKIN, Vida Vida Fakin ; Mala galerija Ljubljana, 1.2. - 27.2. 1983 1983 1/1
4010SLIVNIKER-BELANTIČ, Vida Vida Slivniker Belantič ; slike : Umetnostni paviljon Slovenj Gradec, december 1983 1983 1/1
4394BAVČAR, Evgen Videti drugače = Voir autrement ; Mestna galerija Ljubljana, 27. 5.-16. 6. 2002 2002 1/1
7180ČERNE, Peter Videti, česar znanost ne vidi ; etnološka tematika v kiparstvu Petra Černeta : katalog razstave 2010 1/1
331FABI, Lucio Vidi la luna rotolare in terra ; Marcello łLaurenti 1995 1/1
6763SACHSLEHNER, Johannes Vienna ; imperial town, global heritage, cultural centre 0000 1/1
7443BEVK, France Vihar ; ribiška zgodba 1928 1/1
8291BEVK, France Vihar ; ribiška zgodba 1928 1/1
8249BEVK, France Viharnik ; povest 1959 1/1
306MAGNUSSON, Magnus Vikingen i myt och verklighet 1987 1/1
6072BIRSA, Viktor Viktor Birsa ; 2008 1/1
8447GOMIRŠEK, Tanja Vila Vipolže od prve omembe do danes 2015 1/1
8448GOMIRŠEK, Tanja Vila Vipolže od prve omembe do danes 2015 1/1
4233MEDNARODNO pisateljsko srečanje (2002 ; Vilenica) Vilenica 2002 2002 1/1
1415PERINI, Stefano Viles uomini e tempi 1984 1/1
6903BRESCIANI, Arturo Ville nel territorio 1994 1/1
7643ŠTANCL, Branko Vina Jugoslavije 1985 1/1
2683TUŠEK, Vinko Vinko Tušek ; Galerija v Mestni hiši, september/oktober 1997 1997 1/1
7233BREJC, Dušan Vino Ljubljana 1993 1/1
2472KLAIĆ, Nada Vinodol ; od antičkih vremena do knezova krčkih i Vinodolskog zakona 1988 1/1
2964KOSTA, Hilarij Vinogradniški nasveti 1998 1/1
4412BAŠA, Helena Vinogradniško in kletarsko izrazje Zalošč v srednji Vipavski dolini ; diplomsko delo 0000 1/1
4194VERTOVEC, Matija Vinoreja 1994 1/1
3329AVSENAK, Branko Vinski tabernakelj 1989 1/1
4885TASIĆ, Nikola Vinča, centar neolitske kulture u Podunavlju = Vinča, Centre of the Neolithic Culture of the Danubian Region 1990 1/1
5717MLINAR, Miha Vipavska dolina v prazgodovini 1999 1/1
7175DRŽAVNO tekmovanje v oranju (54 ; 2010 ; Vipava) Vipavska trgatev ; 54. državno tekmovanje oračev Slovenije ; Demonstracije kmetijske tehnike : Oranje konjskih vpreg in starodobnikov 2010 1/1
5407CIGOJ, Viljem Vipavski Kiž 1999 1/1
3796RUSTJA, Rudi Vipavski Križ ; ne bodo te ukradli : imamo te v srcu 0000 1/1
905TAVČAR, Marko Virgil Šček v parlamentu ; discorsi parlamentari dell?on. Virgil Šček 1994 1/1
6617GIURICIN, Virgilio Virgilio Giuricin ; fotografije : 8. januar - 28. januar 1998 : Mestna galerija Nova Gorica 1998 1/1
7483ĐURIČIN, Virđilio Virgilio Giuricin ; rovinjski dimnjaci - i camini di Rovignio : izložbeni salon Pula, Narodni muzej Labin, Etnografski muzej Istre Pazin, ožijak-lipanj 1976 : = Salone delle espozizioni Pola, Museo popolare Alb 1976 1/1
5133TAVČAR, Ivan Visoška kronika 2004 1/1
8282TAVČAR, Ivan Visoška kronika ; zgodovinska povest 1931 1/1
62GORLATO, Achille Vita Istriana 1954 1/1
7454ALOISIO, Ottorino Vita e opere dell?architetto udinese Ottorino Aloisio 1977 1/1
6770LAZAR, Tomaž Vitezi, najemniki in smodnik ; vojskovanje na Slovenskem v poznem srednjem veku 2012 1/1
5175BOLAFFIO, Vittorio Vittorio Bolaffio ; disegni e dipinti : 0000 1/1
4923TRBUHOVIĆ, Leposava Vizantija i varvari ; na tlu Srbije 1983 1/1
1049VALERIUS, Augustinus Vizitacijsko poročilo Agostina Valiera o Koprski škofiji iz leta 1579 = Istriae visitatio apostolica 1579 visitatio iustinopolitana Augustini Valerii 1986 1/1
3538VALERIUS, Augustinus Vizitacijsko poročilo Agostina Valiera o Koprski škofiji iz leta 1579 = Istriae visitatio apostolica 1579 visitatio iustinopolitana Augustini Valerii 1986 1/1
754KRIŽNAR, Naško Vizualne raziskave v etnologiji 1996 1/1
5660SOSIČ, Sarival Vizualni nagovori ; postavitve likovnih razstav 20. stoletja v Sloveniji 2006 1/1
7644VISINTIN, Denis Vjenčanja u fragmentima baštine i suvremenog doba 2007 1/1
1231ĐURETIĆ, Veselin Vlada na bespuću ; internecionalizacija jugoslovenskih protivrječnosti : 1941-1944. 1983 1/1
5612BAŠIĆ, Vladimir Vladimir Bašić Šoto ; retrospektivna izložba 1981.-2005. : Karlovac, Galerija Vjekoslav Karas 09. studeni -02. prosinac 2005. 2005 1/1
6560KLANJŠČEK, Vladimir Vladimir Klanjšček ; prostranost : = immensita : Kulturni center Lojze Bratuž, 23. 3. 2011 - 15. 4. 2011 2011 1/1
6561KLANJŠČEK, Vladimir Vladimir Klanjšček ; prostranost : = immensita : Kulturni center Lojze Bratuž, 23. 3. 2011 - 15. 4. 2011 2011 1/1
7288KLANJŠČEK, Vladimir Vladimir Klanjšček ; slike 2012 1/1
7114LAKOVIČ, Vladimir Vladimir Lakovič ; razstava risb v Poslovnem centru Iskre v Ljubljani, 11. II.-6. III. 1981 1981 1/1
3228LAKOVIČ, Vladimir Vladimir Lakovič ; retrospektivna razstava, Mestni muzej Ljubljana - Galerija revolucije, Ljubljana 1991 1991 1/1
6174DOLENJSKI muzej Vladimir Lamut ; litografije : : = lithography : 2007 1/1
4019LAMUT, Vladimir Vladimir Lamut, (1915-1962) ; grafike : spominska razstava ob 20-letnici umetnikove smrti : Dolenjski muzej, Novo mesto, julij-avgust 1982 1982 1/1
9193LEBEN, Vladimir Vladimir Leben ; slike in prilike : = paintings and parables : Mestna galerija, Nova Gorica, 31. 3.-21. 4. 2017 2017 1/1
6983MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc 0000 1/1
8679MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc 1972 1/1
4734MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; 2002 1/1
8575MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; : risbe, slike, akvareli, grafike in objekti 1957-2011 : <= drawings, paintings, prints and objects 1957-2011> 2012 2/2
8957MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; Galerija KARAS HDLUZ, Zagreb, 8. 11. - 30. 11. 1990 1990 1/1
3907MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; Muzej Jesenice, Kosova graščina, razstava 9. 9. do 2. 10. 1999 1999 1/1
5901MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; dela : = opere : Ajdovščina, oktober/november 2006, Velenje, december 2006, Kranj, februar 2007, Ribnica, marec 2007 2006 1/1
2676MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; pregledna razstava del : Lamutov likovni salon, od 24. junija do 5. septembra 1999 1999 1/1
4183MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; pregledna razstava del : Lamutov likovni salon, od 24. junija do 5. septembra 1999 1999 1/1
3222MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; retrospektivna razstava : Goriški muzej, Nova Gorica, 1985 1985 1/1
3223MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; retrospektivna razstava : Goriški muzej, Nova Gorica, 1985 1985 1/1
7960MAKUC. Vladimir Vladimir Makuc ; slike iz donacije Goriškemu muzeju : Galerija Lojzeta Spacala, Grad Štanjel, 7. junij - 20. oktober 2013 2013 1/1
7961MAKUC; Vladimir Vladimir Makuc ; slike iz donacije Goriškemu muzeju : Galerija Lojzeta Spacala, Grad Štanjel, 7. junij - 20. oktober 2013 2013 1/1
5682MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; sto grafičnih listov : 1957-1995 : = one hundred prints : <1957-1995> : Mednarodni grafični likovni center, Galerija Tivoli, Ljubljana, 7. december 1995 - 19. februar 1996 1995 1/1
6535MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; sto grafičnih listov : 1957-1995 : = one hundred prints : <1957-1995> : Mednarodni grafični likovni center, Galerija Tivoli, Ljubljana, 7. december 1995 - 19. februar 1996 1995 0/0
6536MAKUC, Vladimir Vladimir Makuc ; sto grafičnih listov : 1957-1995 : = one hundred prints : <1957-1995> : Mednarodni grafični likovni center, Galerija Tivoli, Ljubljana, 7. december 1995 - 19. februar 1996 1995 1/1
3526ŠUVAR, Mira Vladimir Velebit ; svjedok historije 2001 1/1
5106VELIČKOVIĆ, Vladimir Vladimir Velickovic ; #il #primo angelo dell?apocalisse : = prvi angel apokalipse : = #le #premier ange de l?apocalypse : 2003 1/1
4650VELIČKOVIĆ, Vladimir Vladimir Velickovic ; il primo angelo dell?apocalisse : prvi angel apokalipse : le premier ange de l?apocalypse : 2003 1/1
8826VELIČKOVIĆ, Vladimir Vladimir Veličković ; Mala galerija, Ljubljana 8.-28.XII.1980 1980 1/1
8779VELIČKOVIĆ, Vladimir Vladimir Veličković ; razstava grafik : Galerija Meblo, Nova Gorica, 23.VI. - 8.VII.1978 1978 1/1
3817MAKUC, Vladimir Vladimir makuc ; pregledna razstave 2000 1/1
3514ŠTOVIČEK, Vladimir Vladimir Štoviček ; <1896-1989 : retrospektivna razstava> 1998 1/1
9686ŠTOVIČEK, Vladimir Vladimir Štoviček ; prvi mestni vpogled 2010 1/1
5071ŠTOVIČEK, Vladimira Vladimira Štoviček ; 6. maj - 31. maj 1999, Galerija Posavskega muzeja Brežice 1999 1/1
7509MALINAR, Hrvoje Vlaga u povijestnim građevinama ; sistematika, dijagnostika, sanacija 2003 1/1
381KARDELJ, Edvard Vloga in naloge Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije v borbi za socializem ; deklaracija ,statut 1953 1/1
4055LAVRIČ, Ana Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski likovni umetnosti 1. = Die Rolle des Bischofs Tomaž Hren in der slowenischen bildenden Kunst 1. 0000 1/1
4056LAVRIČ, Ana Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski likovni umetnosti 2.= Die Rolle des Bischofs Tomaž Hren in der slowenischen bildenden Kunst 2. 0000 1/1
4595GIRARDI-JURKIĆ, Vesna Voda kao izvor života antičke Pule ; izložba = Water as a source of life in ancient Pula : exhibition 2001 1/1
2028TITL, Julij Vodni mlini in mlinarstvo v Slovenski Istri 1988 1/1
6232STRES, Peter Vodni mlini na Kobariškem ; od srednjega veka do opustitve delovanja sredi 20. stoletja 2008 1/1
7219ZGODOVINSKI arhiv Vodnik Zgodovinskega arhiva Ljubljana 1992 1/1
3311JANEŽ, Nevenka Vodnik po Kosmačevi učni poti 2000 1/1
5591KLASINC Škofljanec, andreja Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica 2005 1/1
5873STUDIA slovenica Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica 2006 1/1
5560Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v SomboteluVodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu ; (1849-1860) 2003 1/1
4809Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v SomboteluVodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu Železne županije v Sombotelu ; (1849-1860) : 1. del 2003 1/1
7377ARCHIVIO Centrale dello Stato Vodnik po arhivskem gradivu za zgodovino Slovencev in drugih narodov nekdanje Jugoslavije v Centralnem državnem arhivu v Rimu ; <1918-1947> 1992 1/1
2482POKRAJINSKI arhiv Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici 1997 1/1
927Vodnik po goriški knjižnici Franceta BevkaVodnik po goriški knjižnici Franceta Bevka ; s knjižničnim redom za bralce 1978 1/1
4991JEVREMOV, Blagoj Vodnik po lapidariju. Del 1 1988 1/1
9019ROJIC, Vida Vodnik po sledovih boja za socializem in narodno osvoboditev v ptujskem okraju 1982 1/1
9171PILONOVA galerija Vodnik po stalni zbirki Vena Pilona 2016 1/1
436DOBNIK, Jože Vodnik po transverzali kurirjev in vezistov NOV Slovenije 1980 1/1
5485ARHIV Republike Slovenije Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije 2005 1/1
6340ARHIV Republike Slovenije Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije 2005 1/1
5012Vodnik po zbirkah Pokrajinskega muzeja Celje 1993 1/1
614LAH, Ivan Vodniki in preroki 1927 1/1
2712ŽVANUT, Maja Vodnikova domačija 1998 1/1
3421Vodno bogastvo Visokega krasaVodno bogastvo Visokega krasa ; ranljivost kraške podzemne vode Banjšic, Trnovskega gozda, Nanosa in Hrušice 1997 1/1
1132BELTRAM, Julij Vogrsko v ogledalu časa 1990 1/1
2736SIMONITI, Vasko Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju 1991 1/1
9653ŠVAJNCER, Janez J. Vojaške kape ; vojaške, policijske, gasilske in druge službene kape iz zbirke Vojnega muzeja Logatec 2017 1/1
6084SLOVENIJA. Vojaški muzej Vojaški muzej Slovenske vojske = Military Museum of the Slovenian Armed Forces 2007 1/1
2672ŠTUHEC, Vojko Vojko Štuhec ; 1997 1/1
6582RENKO, Ivan Vojkov vod 1973 1/1
2504ŠVAJNCER, Janez J. Vojna in vojaška zgodovina Slovencev ; oris za pouk domovinske vzgoje v enotah Teritorilne obrambe Republike Slovenije 1991 1/1
4517VOGRIČ, Marija Vojna iz ljubezni ; 3 : roman 1996 1/1
946VOGRIČ, Marija Vojna iz ljubezni ; roman. 1 1996 1/1
613VOGRIČ, Marija Vojna iz ljubezni ; roman. 2 1996 1/1
2382MACLEAN, Fitzroy Hew Vojna na Balkanu 1968 1/1
2524Vojna zgodovina 1998 1/1
6094ŠTEPEC, Marko Vojne fotografije ; 1914-1918 : iz fotografske zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije 2008 1/1
6523MUZEJ novejše zgodovine Slovenije Vojne fotografije = War photos ; 1941-1945 : partizanske enote : = partisan units : iz fotografske zbirke Muzeja novejše zgodovine Slovenije : = from the photo collection of the Museum of Contemporary History o 2010 1/1
7494ŠVAJNCER, Janez J. Vojska kraljevine Jugoslavije ; uniforme, oznake, čini 2014 1/1
8324ŠVAJNCER, Janez J. Vojska v slikah ; slovenske vojne razglednice v 1. svetovni vojni : zbirka Miloša Mikoliča in Miomirja Križaja 2015 1/1
1090POTOČNIK, Matko Vojvodina Koroška. Zv. 1, Prirodoznanski, političen in kulturen opis. Zv. 2, Zgodovinski opis 1909 1/1
733OROŽEN, Fran Vojvodina Kranjska 1902 1/1
2068ERBEN, Jožef Vojvodstvo Kranjsko v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu 1866 1/1
9723MELIK, Vasilij Volitve na Slovenskem ; 1861-1918 1965 1/1
2346BULATOVIĆ, Miodrag Volk in zvon ; povesti o ognju, beguncih in še nekaterih ljudeh 1966 1/1
4031MACOR, Celso Volo con l?aquila ; immagini e pensieri sulle Alpi Giulie 1999 1/1
3657RIHAR, Filip Volterski vzdihi ; izbrane pesmi 1998 1/1
2908SCHAUMANN, Walther Vom Ortler bis zur Adria ; die Suedwest-Front 1915-1918 in Bildern = dall?Ortles all?Adriatico : immagini del fronte italo-austriaco 1915-1918 0000 1/1
1366HANSEL, Bernhard Vorbericht ueber die jugoslawisch-deutschen Ausgrabungen in der Siedlung von Feudvar bei Mošorin (Gem. Titel ,Vojvodina) von 1986-1990 ; Bronzezeit - Vorroemische Eisenzeit 1991 1/1
73BLACHOVSKI, Aleksander Vorczošč ludowa wojwodztwa Torunskiego ; RK etnologija 1985 1/1
8871VOZEL, Franc Vozel Franc ; akademski slikar : slike, risbe : = painting, drawing : = pittura, disegno 1985 1/1
5832SAMSA, Janko Vozovi in poti 2006 0/1
6412JESIH, Duša Vpeti = Embedded ; Mestna galerija Nova Gorica, 5.-25. 3. 2010 2010 1/1
6753KNEZ, Martin Vpliv lezik na razvoj kraških jam ; (primer Velike doline, Škocjanske jame) 1996 1/1
4381BRATOŽ, Rajko Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 8. stoletja 1990 1/1
8367FLORJANČIČ, Jože Vpliv sestanka na učinkovitost dela v organizaciji združenega dela 1975 1/1
2288MESSNER, Janko Vprašanja koroškega otroka 1985 1/1
2354PIRJEVEC, Dušan Vprašanje o poeziji, vprašanje naroda 1978 1/1
8075SKETELJ, Polona Vrata ; prostorski in simbolni prehodi življenja : 2014 1/1
7420SKETELJ, Polona Vrata ; prostorski in simbolni prehodi življenja : razstava, 10. oktober 2013 - november 2014 = Doors : spatial and symbolic passageways of life : exhibition 2013 1/1
7195ŽAGAR GRGIČ, Janja Vrata kroga ; o rojstvu in zgodnjem otroštvu na Slovenskem 1997 1/1
6959KOZINC, Željko Vrata v vse čase ; podobe splošnih knjižnic v Sloveniji = Doors to the past, present and future : portraits of public libraries in Slovenia 2007 1/1
1992HUXLEY, Aldous Vrata zaznavanja ; Nebesa in pekel 1993 1/1
5287MILIĆ, Zoran Vračanje izvirnih podob ; kako izbrati konservatorja-restavratorja 2004 1/1
1585IVAŠIČ, Marta Vrednotenje jezika in narodne pripadnosti v šoli 1989 1/1
6269ŠERUGA, Natalija Vrnitev v domači kraj = #The #return of the native ; Mestna galerija, Nova Gorica, 22. 10.-13. 11. 2009 2009 1/1
2292REBULA, Alojz Vrt bogov ; koloradski dnevnik 1986 1/1
5596TAGORE, Rabindranath Vrtnar 1922 1/1
5527ORAČ, Janko Vrtovi 2005 1/1
5055TAVČAR, Lidija Vsaka slika ima svojo zgodbo ; Narodna galerija, Ljubljana, 7. oktober 2003 - 29. februar 2004 2003 1/1
3014ZADNIKAR, Jure Vsakdanje slike = Everyday Pictures 2000 1/1
9696KNAFLIČ, Vladimir Vseučilišče v Trst! ; spomenica slovenski javnosti 1912 1/1
3824JAKIČ, Ivan Vsi slovenski gradovi ; leksikon slovenske grajske zapuščine 1997 1/1
7717JAKI, Barbara Vtis obilja ; štukatura 17. stoletja v Sloveniji 1995 1/1
2895PERŠIĆ KOVAČ, Vesna Vuzem ; korizmeni i uskrsni običaji Podravine : Muzej grada Koprivnice, ožujak, travanj 1999 1999 1/1
3754KOVAČIČ, Lojze Vzemljohod 1993 1/1
653OGRIN, Miran Vzhodni veter ; od Urala do Kitajske in arabskih pustinj 1978 1/1
8516PANJEK, Aleksander Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor ; gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku 2015 1/1
2194KRAJNC, Silvin Vzljubimo križ ; križev pot za otroke 1984 1/1
3430KNUTSEN, Torbjçrn L. Vzpon in propad svetovnih redov 2001 1/1
6100BROWN, Peter Robert Lamont Vzpon zahodnega krščanstva ; zmagoslavje in raznoličnost, 200-1000 n. š. 2006 1/1
4083SKRINAR, Majda Vzporedni svetovi ; Grad Podsreda, 13. september-30. oktober 2002 2002 1/1
8491BOLNIŠNICA Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo Včeraj, danes, jutri ; 90 let Klinike Golnik 2011 1/1

Število zadetkov: 390