Goriški muzej Kromberk

5000 NOVA GORICA

Katalog:

Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

NaslovnicaŠt.naslovaZnačnicaNaslovLetoProstih/Vseh
1206Z Veneti v novi časZ Veneti v novi čas ; odgovori - odmevi - obravnave : zbornik 1985-1990 1990 1/1
1198MACHAJEWSKI, Henryk Z badan nad chronologia Debczynskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsety 1992 1/1
4763MACHAJEWSKI, Henryk Z badan nad chronologia Debczynskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsety 1992 1/1
9184Z belo palico po mestuZ belo palico po mestu ; priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema 2016 1/1
2569MATULIĆ, Jože Z inženirci v boju za svobodo ; iz spominov borca NOVJ 1984 1/1
2988GLASBENA šola Nova Gorica Z ljubeznijo do korenin ; 50 (1948-1998) in 100 (1900-2000) let razseljenih goriških harmonij 2000 1/1
3636GLASBENA šola Z ljubeznijo do korenin ; 50 (1948-1998) in 100 (1900-2000) let razseljenih goriških harmonij 2000 1/1
5268RAČKI, Tone Z videokamero v roki ; priročnik za ljubiteljske snemalce 2002 1/1
7951Z vrlino in delomZ vrlino in delom ; dr. Franc Močnik (1814-1892) : katalog občasne razstave ob 200-letnici rojstva matematika dr. Franca Močnika 2014 1/1
260MARUŠIČ, Branko Z zahodnega roba ; o ljudeh in dogodkih iztekajočega se stoletja 1995 1/1
364MARUŠIČ, Branko Z zahodnega roba ; o ljudeh in dogodkih iztekajočega se stoletja 1995 1/1
2532Z zaupanjem v novo stoletjeZ zaupanjem v novo stoletje ; 1896-1996 1996 1/1
2406MARUŠIČ, Branko Z zlatimi črkami ; življenjske usode in dela velikih primorskih mož 1987 1/1
2668PUHAR, Zmago Z. Puhar ; slike : Galerija v Prešernovi hiši , oktober/november 1996 1996 1/1
3908PUHAR, Zmago Z. Puhar ; slike : Galerija v Prešernovi hiši , oktober/november 1996 1996 1/1
5421ZA pravičen zaščitni zakonZA pravičen zaščitni zakon ; pripombe k vladnemu osnutku zakona za zaščito slovenske manjšine = Per un?equa legge di tutela : osservazioni al disegno di legge governativo per la tutela della minoranza slovena 1991 1/1
558ZA staro pravdoZA staro pravdo ; zbirka vokalnih skladb 1995 2/2
3786ZADOBROVA - SneberjeZADOBROVA - Sneberje ; podobe iz krajevne zgodovine v sliki in besedi 1996 1/1
3593ZADRUŽNI leksikon FNRJ = The Yugoslav Co-operative Encyklopedia 1957 1/1
368ZAHODNO sosedstvoZAHODNO sosedstvo ; slovenski zgodovinarji o slovensko-italijanskih razmerjih do konca prve svetovne vojne 1996 1/1
626ZAHODNO sosedstvoZAHODNO sosedstvo ; slovenski zgodovinarji o slovensko-italijanskih razmerjih do konca prve svetovne vojne 1996 2/2
1939ZAKLJUČNA prireditev petnajstega srečanja slovenskih lutkarjev 1985 1/1
5419ZAKON o Krasu 1992 1/1
3065ZAKON o delovnih razmerjihZAKON o delovnih razmerjih ; s komentarjem 1978 1/1
6784ZALOG pri VerduZALOG pri Verdu ; tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja = Zalog near Verd : Stone Age hunters? camp at the western edge of the Ljubljansko barje 2006 1/1
7259ZAPADNO primorski borec 1979 1/1
456ZAPISI o borbama iz narodnooslobodilačkog rata 1950 1/1
1376ZAPISNIKI in drugi izbrani dokumenti iz arhiva občine Škofja Loka 1861 do 1918 1979 1/1
9169ZAPUŠČINA Franceta Miheliča 2014 1/1
3888ZAPUŠČINA solkanske občinske pisarne 1849 - 1918ZAPUŠČINA solkanske občinske pisarne 1849 - 1918 ; razstava dokumentov iz arhivskega fonda občine Solkan v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici 2001 1/1
491ZASEDANJE ustavodajne skupščine (29.novembra 1945-1.februarja 1946) 1977 1/1
3501ZAUSTAVLJENE podobe časaZAUSTAVLJENE podobe časa ; Dolinškov koroški album : Maks Dolinšek (1910-1987) : spominska fotografska razstava, 8. maj - 30. junij 1997 1997 1/1
1602ZAŠTITA spomenika kulture u jugoslaviji 1961 1/1
3607ZAŠČITNA četa točke 360ZAŠČITNA četa točke 360 ; spremna beseda 1983 1/1
7263ZAŠČITNI bataljon 9. korpusaZAŠČITNI bataljon 9. korpusa ; ob 40-letnici ustanovitve 9. korpusa NOVJ 1983 1/1
7949ZAČETKI načrtnega gospodarjenja z gozdovi na SlovenskemZAČETKI načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem ; Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd, ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771 2014 1/1
6252ZBIRKA "hlebinske škole" Muzeja grada Koprivnice. Muzejske akvizicije dr. Leandera Brozovića 1945-1962ZBIRKA "hlebinske škole" Muzeja grada Koprivnice. Muzejske akvizicije dr. Leandera Brozovića 1945-1962 ; 14. podravski motivi 2008 : Galerija Koprivnica 01. 07. -01. 08. 2008 2008 1/1
1825ZBIRKA / collection & edicije / editions 1993 1/1
6280ZBIRKA cehalijaZBIRKA cehalija ; akvizicije dr. Leandera Brozovića 1945. -1962. u Muzeju grada Koprivnice : stara umjeća i znanja : 03. listopada -30. studenog 2007 2007 1/1
6441ZBIRKA iz Foresterije = #La #collezione della ForesteriaZBIRKA iz Foresterije = #La #collezione della Foresteria ; Pilonova galerija, Ajdovščina, maj - junij, maggio - giugno 2010 2010 1/1
9203ZBIRKA iz Foresterije = #La #collezione della ForesteriaZBIRKA iz Foresterije = #La #collezione della Foresteria ; Pilonova galerija, Ajdovščina, maj - junij, maggio - giugno 2010 2010 1/1
8238ZBIRKA ljudskih iger. #Sn. #20 1913 1/1
690ZBIRKA ljudskih iger. Sn. 4 1905 1/1
6509ZBIRKA oružja domovinskog rata = Collection of weapons from the homeland war ; Zbirka odora i vojne opreme domovinskog rata = Military equipment from the homeland war 2010 1/1
8696ZBIRKA sakralne umjetnosti Župne crkve Sv. Blaža Vodnjan 1984 1/1
173ZBORNIK 1. kongresa Jugoslovanskih etnologov in folkloristov ZBORNIK 1. kongresa Jugoslovanskih etnologov in folkloristov ; ZB 1 1983 1/1
174ZBORNIK 1. kongresa Jugoslovanskih etnologov in folkloristov ZBORNIK 1. kongresa Jugoslovanskih etnologov in folkloristov ; ZB 2 1983 1/1
2993ZBORNIK SKD na razpotju 1999 1/1
446ZBORNIK dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskog naroda ZBORNIK dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskog naroda ; Tom 1 Borbe u Srbiji 1941 godine 1949 1/1
447ZBORNIK dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov ZBORNIK dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov ; Del 6 Knjiga 1 : Borbe v Sloveniji 1941 1952 1/1
448ZBORNIK dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov ZBORNIK dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov ; Del 6 Knjiga 2 : Borbe v Sloveniji 1941 1953 1/1
278ZBORNIK dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem ZBORNIK dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni na Slovenskem ; Knj 1 Boji na Slovenskem 1944-1945 (16.december 1944 - 28.februar 1945) 1995 1/1
1596ZBORNIK fotografij iz delavskeg agibanja in dejavnosti komunistične partije na Slovenskem 1867 - 1941 1964 1/1
410ZBORNIK fotografskih dokumentov o razvoju in delovanju VOS OF Slovenije 1941-1944 1984 1/1
1120ZBORNIK ob 40-letnici obnove slovenske šole v Istri 1985 1/1
1375ZBORNIK ob devetdesetletnici arhiva 1988 2/2
1629ZBORNIK ob sedemdesetletnici franceta bernika 1997 1/1
313ZBORNIK občine Slovenska Bistrica 1 ZBORNIK občine Slovenska Bistrica 1 ; ZB 1983 1/1
8113ZBORNIK posveten na Boško Babić = Melange Boško Babić 1986 1/1
1227ZBORNIK radova Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru = Proceedings of the Museum of Mining and Metallurgy in Bor ZBORNIK radova Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru = Proceedings of the Museum of Mining and Metallurgy in Bor ; Knj. 2 1982 1/1
1092ZBORNIK radova sa naučnog simpozijuma Geografski problemi pograničnih regija naše zemlje 1987 1/1
1286ZBORNIK radova šestog znanstvenog skupa "Susreti na dragom kamenu" ?78 1979 1/1
273ZBORNIK simpozija o Francu Jezi 1995 1/1
1053ZBORNIK tabora v Goriških Brdih, 14. maj 1989 1990 1/1
8209ZBORNIK za Alenko ŠelihZBORNIK za Alenko Šelih ; kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice = Essays in honour of Alenka Šelih : criminal law, criminology, human rights 2013 1/1
7801ZBORNIK za spodbujanje demokratičnega emancipiranega dialoga med ponudniki kulturnih dobrin in obiskovalci 2014 1/1
4046ZBORNIK Šentviške planoteZBORNIK Šentviške planote ; 1992 1/1
1740ZBORNIK šentviške planoteZBORNIK šentviške planote ; izdano ob 40- letnici posvetitve cerkve Marijinega obiskovanja na ponikvah 1998 2/2
7312ZBOROVANJE samoupravljavcev Socialistične republike SlovenijeZBOROVANJE samoupravljavcev Socialistične republike Slovenije ; 8. maja 1965 v Ljubljani 1965 1/1
2803ZBOROVANJE v Kojskem, 10. 10. 1998ZBOROVANJE v Kojskem, 10. 10. 1998 ; ob stoletnici župnika Ferjančiča 1999 1/1
4300ZDRAVA prehranaZDRAVA prehrana ; več kot 400 izbranih receptov za kuhanje brez maščob, z malo maščob in malo holesterola 2001 1/1
7150ZDRAVO!ZDRAVO! ; sto let belokranjskega sokolstva 2007 1/1
295ZDRUŽENJE visokošolskih zavodov v Mariboru 1971 1/1
648SANGMEISTER, Edward ZEITSPUREN ; Archaeologisches aus Baden 1993 1/1
5053ZEMLJA pod vašimi nogamiZEMLJA pod vašimi nogami ; arheologija na avtocestah Slovenije : vodnik po najdiščih 2003 1/1
3328ZEMLJEVIDI časa = Maps of timeZEMLJEVIDI časa = Maps of time ; zbornik ob 60-letnici Oddelka za etnologjo in kulturno antropologijo 2001 1/1
359ZENICA 35 godina u slobodi 1980 1/1
4189ZGODBA o SavitriZGODBA o Savitri ; pripoved vidca Markandeje iz Mahabharate 2002 1/1
6568ZGODBE s Trnovske planote 2011 1/1
4484ZGODNJA industrijska arhitektura na SlovenskemZGODNJA industrijska arhitektura na Slovenskem ; vodnik po arhitekturi 2002 1/1
1140ZGODOVINA Cerkve na Slovenskem 1991 1/1
1129ZGODOVINA Slovencev 1979 1/1
6649ZGODOVINA carine na Slovenskem od antike do slovenske osamosvojitveZGODOVINA carine na Slovenskem od antike do slovenske osamosvojitve ; zgodovinski zbornik ob razstavi o carini na Slovenskem 2011 1/1
5752ZGODOVINA historične misliZGODOVINA historične misli ; od Homerja do začetka 21. stoletja 2006 1/1
2460ZGODOVINA koroških SlovencevZGODOVINA koroških Slovencev ; od leta 1918 do danes z upoštevanjem vseslovenske zgodovine 1985 1/1
1520ZGODOVINA poljske 1982 1/1
4350ZGODOVINA slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti 1998 1/1
8483ZGODOVINA slovenskega slovstvaZGODOVINA slovenskega slovstva ; III realizem 1961 1/1
8474ZGODOVINA za II. razred gimnazije 1964 1/1
194ZGODOVINSKE vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 1988 1/1
171ZGODOVINSKE vzporednice slovenske in hrvaške etnologije ZGODOVINSKE vzporednice slovenske in hrvaške etnologije ; ZB 1987 1/1
176ZGODOVINSKE vzporednice slovenske in hrvaške etnologije -1 ZGODOVINSKE vzporednice slovenske in hrvaške etnologije -1 ; ZB Zbornik posvetovanja slovenskih in hrvaških etnologov ob 130-letnici smrti Stanka Vraza 1982 1/1
481ZGODOVINSKI arhiv komunistične partije JugoslavijeZGODOVINSKI arhiv komunistične partije Jugoslavije ; Socialistično gibanje v Sloveniji 1869-1920 1951 1/1
1795ZGODOVINSKI parki in vrtovi v sloveniji / historical parks and gardens in slovenija 1995 1/1
4407ZGOVORNOST podobZGOVORNOST podob ; pogled iz drugega zornega kota : 2002 1/1
5342ZGOVORNOST podobZGOVORNOST podob ; pogled iz drugega zornega kota : 2002 1/1
3363ZGRADILI bomo Novo GoricoZGRADILI bomo Novo Gorico ; razstava dokumentov o pripravah in začetnih delih izgradnje Nove Gorice v letih 1947 in 1948 1988 1/1
6833ZIMSKI salonZIMSKI salon ; Mestna galerija Ljubljana, 2.-23. marec 1992 1992 1/1
4072ZIMSKI salonZIMSKI salon ; Mestna galerija Ljubljana, marec 1991 1991 1/1
7733ZIMSKI salon = Winter salonZIMSKI salon = Winter salon ; Aleksič, Rimele, Trobentar : Mestna galerija Ljubljana, 4.-26. februar 1994, Umetnostna galerija Maribor, Razstavni salon Rotovž, marec 1994 1994 1/1
5799ZLATA srcaZLATA srca ; hrvatske povesti 1922 1/1
3394ZLATE nitke časaZLATE nitke časa ; po poteh naravne in kulturne dediščine 1998 1/1
7231ZLATNA knjiga o vinu 1976 1/1
804ZLODEJEVA služba 1992 1/1
7136ZMAGOVITI v boju = Vittoriosi nella lotta 2009 1/1
7137ZMAGOVITI v boju = Vittoriosi nella lotta 2009 1/1
7584ZMAGOVITO PosavjeZMAGOVITO Posavje ; spominski zbornik 2011 1/1
6272ZMAJEVI lete i žure za sjenkama sunčevog sata 2007 1/1
4363ZNAMENJA 2002 1/1
2518ZNAMENJA vlasti i časti u Hrvatskoj u 19.stoljećuZNAMENJA vlasti i časti u Hrvatskoj u 19.stoljeću ; 1993 1/1
3623ZADRAVEC, Jože ZNAMENJE OB POTI 1982 1/1
7138ZNANJE je lučZNANJE je luč ; vzgoja in izobraževanje skozi čas s poudarkom na dekliški uršulinski šoli na Loškem gradu : 13. junij - 30. september 2013 2013 1/1
1255ZNANSTVENI skupZNANSTVENI skup ; kulturno-povijesni razvoj graditeljskog nasljeđa Istre ; Pula, 8-10. studenoga 1979 ; program 1979 1/1
3719ZRCALJENJAZRCALJENJA ; Kostanjevica na Krki : Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 17. maj-31. oktober 2002 2002 1/1
4878ZVEZA borcev v luči volilne skupščine 2003 2003 1/1
3565ZVEZA slovenske katoliške prosvete ZSKP - Gorica ob tridesetletnici 1959-1989 1989 1/1
9038ZYCIE codzienne w prahistorycznej Macedonii = Everyday life in prehistoric MacedoniaZYCIE codzienne w prahistorycznej Macedonii = Everyday life in prehistoric Macedonia ; Poznan 2015 2015 1/1
9716ZLOBEC, Andrej Za blagor očetnjave ; spomini od 1914 do 1945 1981 1/1
7299POCEDIĆ, Katarina Za cara i domovinu = Per l?imperatore e la patria = Fuer Kaiser und Vaterland = For the emperor and the fatherland ; 1914-1918 : , 3. VII.-31. X. 2008. 2008 1/1
8072LE GOFF, Jacques Za drugačen srednji vek ; <čas, delo in kultura na Zahodu : 18 esejev> 1985 1/1
5970STOPAR, Ivan Za grajskimi zidovi 2007 1/1
9164CIBIC, Jasmina Za naše gospodarstvo in kulturo = For our economy and culture 2013 1/1
8655PUC, Dinko Za naše meje ; primorski Slovenci ostanejo zvesti Jugoslaviji! : govor poslanca dr. Dinko Puca v adresni debati Narodnega predstavništva v Beogradu dne 23. marca 1919 1919 1/1
8634BAHOVEC, Lidija Ariana Za pomladno kuro priporočamo Planinka čaj! ; ljubljanski lekarnar Leo Bahovec : = Planinka tea - spring health regime for thee! : Leo Bahovec, pharmacist, Ljubljana : 2010 1/1
5747PLUT, Jože Za pravice človeka ; predstavitev doktorskega dela z naslovom Duhovna oskrba vojaških oseb, analiza slovenskih povojnih razmer, pastoralni modeli in predlogi 2002 1/1
2043LUBEJ, Franjo Za sokolskim praporom 1985 1/1
5894GUŠTIN, Damijan Za zapahi ; prebivalstvo Slovenije v okupatorjevih zaporih 1941-1945 2006 1/1
131DUFRENNE, Mikel Za čoveka 1973 1/1
3027KOVAČ, Ljerka Zabavišče ; Galerija, Galleria Insula, december 1998 1998 1/1
597KEPESKA, Liljana Zadna reka - Grmajte ; srednovekovna nekropola 1995 1/1
3678HVALICA, Ivo Zadnja replika 2002 1/1
6208VIDMAR, Cvetko Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja ; oris Zavezniške vojaške uprave v Slovenskem primorju : (od 12. junija 1945 do 15. septembra 1947) 2009 1/1
9006BRATE, Tadej Zadnje parne lokomotive na Slovenskem = #The #last steam locomotives in Slovenia 2006 1/1
2326KERMAUNER, Taras Zadnje srečanje 1990 1/1
3551KLAIĆ, Nada Zadnji knezi celjski v deželah Sv. krone 1982 1/1
6357ŠIROK, Mojca Zadnji rimski cesar ; razpad italijanskega povojnega strankarskega sistema in politični vzpon Silvia Berlusconija 2010 1/1
3368PAVŠIČ-MILOST, Aleksandra Zadružni dom - naš ponos ; katalog k razstavi o gradnji zadružnih domov po drugi svetovni vojni, Nova Gorica, 1996 1996 2/2
4577ŠIMEC, Marinka Zagorje ob Savi ; Zagorska dolina v osrčju Slovenije 1995 1/1
3437BARLEK, Josip Zagorski betlehem ; božične jaslice Hrvatskog zagorja : Etnografski muzej Zagreb, 15.12.1999-20.1.2000 1999 1/1
5372DOLENC, Milan Zagovori v slovenski ljudski medicini ter zarotitve in apokrifne molitve 1999 1/1
5000MAKJANIĆ, Rajka Zagreb ; bibliografija arheološke literature 1982 1/1
2930VILHAR, Božena Zagubljena baština ; Moderna galerija Rijeka, Mali salon, 16. do 31. svibnja 1997 18. svibanj - Međunarodni dan muzeja 1997 1/1
550MEIER, Viktor Zakaj je razpadla Jugoslavija 1996 1/1
1518MEIER Viktor Zakaj je razpadla Jugoslavija 1996 1/1
7514TRNOVŠEK, Tadej Zaklad pisarja Bernarda 2011 1/1
7119KMECL, Matjaž Zakladi Slovenije 1979 1/1
7369HABJANIČ, Oskar Zakladi Svete Trojice ; Kino Partizan, Pokrajinski muzej Maribor, občasna razstava, september 2013 - februar 2014 = #The #treasures of Sveta Trojica : Kino Partizan, Regional Museum Maribor, temporary exhibitio 2013 1/1
2757SIMONITI, Marjetica Zakladi slovenskih cerkva ; zlatarska umetnost in obrt : Narodna galerija, 16. september - 19. december 1999 1999 1/1
2484PLEČNIK, Jože Zakladi zlata - zakladi duha ; 1997 1/1
5152KOMAC, Vlasta Terezija Zakladnica bovške preteklosti 2003 1/1
154ĐAPOVIĆ, Lasta Zakletva na tli SFR Jugoslavije ; Vol 16 1977 1/1
1084Zakon o združenem deluZakon o združenem delu ; (uradno prečiščeno besedilo) 1988 1/1
5422ITALIJA Zakon št. 142/1990: Reforma krajevnih uprav ; prevod v slovenščino in slovar upravnih izrazov 1991 1/1
2847BARTOL, Vladimir Zakrinkani trubadur ; izbrani članki in eseji 1993 1/1
4315KOROSIC, Marko Zamejski opus arhitekta Eda Mihevca 2002 1/1
6603BRIDA Zamenjaj barvo! = Change the colour! 2011 1/1
7497KOPAČ, Vlasto Zamenjani pogled ; risbe Vlasta Kopača iz koncentracijskega taborišča Dachau (1944-1945) : razstavni katalog ob 100-letnici rojstva Vlasta Kopača : KZ-Gedenkstaete Dachau, Dachau, 27. april - 2. september 2012, 2012 1/1
1342KOŠIR, Fedja Zamisel mesta 1993 1/1
1953ANDERSON, Benedict Zamišljene skupnosti ; o izvoru in širjenju nacionalizma 1998 1/1
8295PEREL?MAN, Jakov Isidorovič Zanimiva matematika 1951 1/1
3975DRUŠTVO slovenskih likovnih umetnikov Zapis na papirju ; Likovno razstavišče Rihard Jakopič, november-december 1981 1981 1/1
7427DRUŠTVO slovenskih likovnih umetnikov Zapis na papirju ; Likovno razstavišče Rihard Jakopič, november-december 1981 1981 1/1
567ČUČNIK-MAJCEN, Nada Zapis v čas ; osnove varovanja in konserviranja knjižničnega in arhivskega gradiva 1996 1/1
574ČUČNIK-MAJCEN, Nada Zapis v čas ; osnove varovanja in konserviranja knjižničnega in arhivskega gradiva 1996 1/1
1149ŽEROVC, Janez Zapisani nebu 1991 1/1
2688KNEZ, Janez Mišo Zapisi 1993-1996 ; Galerija v Mestni hiši , marec/april 1997 1997 1/1
954RUS, Veljko Zapiski iz življenja Josipa Rusa 1992 1/1
4253RUS, Veljko Zapiski iz življenja Josipa Rusa 1992 1/1
2006BRESSON, Robert Zapiski o kinematografu 1997 1/1
2323ARHAR, Vojan Tihomir Zapiski veselega vrabčka 1991 1/1
7887PARTIZANSKI pevski zbor (35 ; 1979 ; Ljubljana) Zaplovi pesem borb in zmag ; koncert ob 35 - letnici Partizanskega pevskega zbora : Ljubljana, 7. junija 1979 1979 1/1
698BRAČIČ, Julija Zaprta vrata 1945 1/1
2302GRIVEC, Franc Zarja stare slovenske književnosti ; Frisinški spomeniki v zarji sv. Cirila in Metoda 1942 1/1
4801KRANJC, Marijan F. Zarote in atentati na Tita 2003 1/1
14KRIŽNAR, Naško Zasilna bivališča na Tolminskem in Goriškem po majskem potresu 1976 ; ZB 1980 1/1
15KRIŽNAR Naško Zasilna bivališča na Tolminskem in Goriškem po majskem potresu 1976 ; ZB 1980 1/1
6651GANTAR, Kajetan Zasilni pristanek 2011 1/1
7822BRANCELJ BEDNARŠEK, Andreja Zaslužni belokranjci ; umetniki in znanstveniki : vodnik = Meritorious people of Bela Krajina : artists and scientists : guide 2011 1/1
3384KURET, Boris Zastava, sveta bodi ti nam vez ; društveni prapori na Tržaškem in v Istri pred prvo svetovno vojno 1997 1/1
7881KURET, Boris Zastava, sveta bodi ti nam vez ; društveni prapori na Tržaškem in v Istri pred prvo svetovno vojno 1997 1/1
9179KURET, Boris Zastava, sveta bodi ti nam vez ; društveni prapori na Tržaškem in v Istri pred prvo svetovno vojno 1997 1/1
3995SMITH, Whitney Zastave in grbi sveta 1982 1/1
3162ROZMAN, Franc Zastave vihrajo ; spominski dnevi in praznovanja na Slovenskem od sredine 19. stoletja do danes 1999 1/1
2328PAHOR, Boris Zatemnitev ; roman 1987 1/1
6223SPENGLER, Oswald Zaton zahoda ; oris morfologije svetovne zgodovine I. del 2009 1/1
6462SPENGLER, Oswald Zaton zahoda ; oris morfologije svetovne zgodovine II. del 2009 1/1
2119RIBIČIČ, Danica Zaupanje 1985 1/1
1948KLEIN, Melanie Zavist in hvaležnost ; izbrani spisi 1998 1/1
8671LIČKI likovni anale (18 ; 1983 ; Gospić) Zavičaj u likovnom djelu 1983 1/1
2795ZAVOD za kulturo in izobraževanje Zavod za kulturo in izobraževanje Ljutomer ; 1994-1998 1998 1/1
665LESKOV, Nikolaj Semenovič Začarani romar ; Nesmrtni Golovan 1942 1/1
2637TROHA, Zdravko Začetki NOB na Kočevskem in Obkolpju 1997 1/1
7741MARUŠIČ, Branko Začetki slovenskega časnikarstva na Goriškem ţČasnikarski fenomen: goriška "Soča" 1971 1/1
5778BOŠKOVIĆ, Dora Zbirka jatagana u Hrvatskom povijesnom muzeju = #the #yatagan collection of the Croatian History Museum, Zagreb 2006 1/1
4568VALENTIĆ, Mirko Zbirka kamenih spomenika 2002 1/1
7470NARODNA galerija Zbirka kopij fresk v Narodni galeriji 2007 1/1
2648POKRAJINSKI muzej Zbirka orožja na ptujskem gradu 1999 1/1
4693ŽVANUT, Maja Zbirka pečatnikov v Narodnem muzeju v Ljubljani = Die Siegeltyparsammlung des Nationalmuseums in Ljubljana 1993 1/1
6393GORIŠKI muzej Zbirka podarjenih del Vladimirja Makuca ; retrospektivni izbor : 2010 1/1
6686HORVAT, Jasna Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije = #The #collection of paintings of the National Museum of Slovenia 2011 1/1
8652BORČIĆ, Vera Zbirka slika Odjela Srba u Hrvatskoj 1978 1/1
7981ZGLAV MARTINAC, Helga Zbirka starih i rijetkih knjiga Muzeja grada Splita = #The #collection of old and rare books of the Split City Museum 2009 1/1
6304BUŠIĆ, Katarina Zbirka torbi = Bag collection 2009 1/1
2916GALERIJA Visconti Fine Art Zbirka, Collection & Edicije, Editions 1993 1/1
4785ŠULC, Branka Zbirke umjetnina u antičko doba 1978 1/1
2807BREGOVAC PISK, Marina Zbivanja 1848.-1849. na grafičkim listovima ; Grafička zbirka Hrvatskog povijesnog muzeja 2000 1/1
1304ŠETINC, Franc Zbogom, Jugoslavija 1993 1/1
3290ŠELHAUS, Edi Zbogom, Liberty Bell 1988 1/1
7242ZBOR odposlancev slovenskega naroda Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju ; od 1.do 3.oktobra 1943 : dokumenti 1953 1/1
3776Zbornik 0000 1/1
6577DRUŠTVO seniorjev Podravja Zbornik Društva seniorjev Podravja ; 1996-2011 2012 1/1
7127DRUŠTVO upokojencev Zbornik Društva upokojencev Kanal ; 60 let 2012 1/1
3860POKRAJINSKI arhiv Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici ; ob 30. letnici ustanovitve 2002 1/1
6183ODBOJKARSKI klub Salonit Anhovo-Kanal Zbornik fotospominov ; ob 60-letnici OK Salonit Anhovo - Kanal 2008 1/1
6035Zbornik ob 60-letnici Glasbene šole Ajdovščina in 130-letnici rojstva skladatelja Vinka Vodopivca 2008 1/1
9351SPLOŠNA bolnišnica Dr. Franca Derganca Zbornik ob 60. letnici Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica 2017 1/1
7153RAZSTAVA pirhov in velikonočnega kruha slovenskih pokrajin Zbornik ob razstavi ; od 31. marca do 3. maja 2010 v Kovačičevi dvorani Zavoda Marianum Veržej 2010 1/1
3835Zbornik predavanj 1997 1/1
3834Zbornik predavanj 1999 1/1
3836Zbornik predavanj 2001 1/1
627Zbornik predavanj / 31. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 26.6.-15.7.1995 1995 1/1
628Zbornik predavanj / 32. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 24.6.-13.7.1996 1996 2/2
669Zbornik predavanj / XXIX. seminar slovenskega jezika ,literature in kulture , 28.6.-17.7.1993 1993 1/1
629Zbornik predavanj /28. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 29.6.-18.7.1992 1992 1/1
630Zbornik predavanj /30. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27.6.-16.7.1994 1994 1/1
5336ŽITNIK, Davorin Zbornik pričevanj o slovenski nacionalni ilegali 1941-1945 2001 1/1
2477ZNANSTVENI skup Franjo Glavinić i njegovo doba Zbornik radova o Franji Glaviniću 1989 1/1
2185JUG, Klement Zbrani planinski spisi 1936 1/1
5494ČIBEJ, Edmund Zbrani spisi 2005 1/1
8218KERSNIK, Janko Zbrano delo 1947 1/1
388KAJUH, Karel Destovnik Zbrano delo 1971 1/1
8155URŠIČ, Ivan Zdaj pa grem na bojno polje ; pesmi in dnevniški zapisi 1915-1917 2014 1/1
7236IVKANEV, Ivanka Zdenka Sertić i Etnografski muzej u Zagrebu ; od 17.07 do 31.10. 1997 1997 1/1
169PRAPROTNIK, Nada Zdravilne rastline 1984 1/1
7977PREŠEREN, France Zdravilo ljubezni 1989 1/1
786HLADNIK, Gorazd Zdravje brez recepta ; kako se učinkovito in varno zdraviti sam 1995 1/1
3325BAČAR, Just Zdravje in bolezen v domači hiši. Del 1, Sestava, delovanje in nega človeškega telesa 1926 1/1
8479GRADIŠEK, Anton Zdravstvena vzgoja 1 ; priročnik za učitelje 1981 1/1
832ŠEGA, Judita Zdravstvene in higienske razmere v Ljubljani ; 1895-1910 1993 1/1
2148PRIJATELJ, Anton Zdravstvo v občini Ajdovščina 0000 1/1
8376IVANJKO, Šime Združeno delo 1977 1/1
3833VUK, Stanko Zemlja na zahodu 1959 1/1
667MIKELN, Miloš Zgaga vojvodine Kranjske 1985 1/1
7006LYNTON, Norbert Zgodba moderne umetnosti ; pregled likovne umetnosti 20. stoletja 1994 1/1
301PHILLIPS, John Zgodba o Jugoslaviji 1983 1/1
5967FATUR, Silvo Zgodba o TIGRu ; ob 80-tem rojstnem dnevu istoimenskega primorskega narodnoosvobodilnega gibanja 2007 1/1
3741BAIGENT, Michael Zgodba o kumranskih zvitkih 2002 1/1
5052ŠUŠMELJ, Jože Zgodba o zakonu ; sprejemanje zakona za zaščito slovenske manjšine v italijanskem parlamentu 2003 1/1
6104REISP, Branko Zgodbe in podobe iz naše preteklosti 2008 1/1
6458GLAVAŠEVIĆ, Siniša Zgodbe iz Vukovarja 2010 1/1
6185MALEŽIČ, Matija Zgodbe krutih časov ; iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča 2008 1/1
5854ŠANTEL, Anton Zgodbe moje pokrajine ; 2006 1/1
8025ČERNE, Tea Zgodbe muzejskih predmetov ; 2000 1/1
2690MALEŠ, Miha Zgodbe o ljubezni ; risbe : 1999 1/1
661INGOLIČ, Anton Zgodilo se je ; kratka proza 1986 1/1
2311INGOLIČ, Anton Zgodilo se je ; kratka proza 1986 1/1
5665POPOWSKA-TABORSKA, Hanna Zgodnja zgodovina Slovanov v luči njihovega jezika 2005 1/1
2714PLESNIČAR-GEC, Ljudmila Zgodnjekrščanski center v Emoni 1999 1/1
6783PLETERSKI, Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi ; najdbe = Fruehmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled : Funde 2008 1/1
7051PLETERSKI, Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi ; tafonomija, predmeti in čas = Fruehmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled : Taphonomie, Fundgegenstaende und zeitliche Einordnung 2010 1/1
3588OROŽEN, Janko Zgodovina Celja in okolice 1971 1/1
3568DANIELOU, Jean Zgodovina Cerkve. 1, Od začetkov do Gregorja Velikega ; 1988 1/1
3118ROGIER, L... J. Zgodovina Cerkve. 4, Cerkev v času razsvetljenstva, revolucije in restavracije ; (1715-1848) 1999 1/1
1533ARKO, Mihael Zgodovina Idrije 1931 1/1
7011MILZA, Pierre Zgodovina Italije 2012 1/1
744MELINK, Anton Zgodovina Jugoslovanov za nižje razrede srednjih in njim sorodnih šol ; Del 2 1929 1/1
8578SAJE, Mitja Zgodovina Kitajske 2015 1/1
4865PAULUS DIACONUS Zgodovina Langobardov = (Historia Langobardorum) 1988 1/1
3587POSVETOVANJE o zgodovini Ljubljane Zgodovina Ljubljane ; prispevki za monografijo : gradivo s Posvetovanja o zgodovini Ljubljane, 16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani 1984 1/1
1512BAUCER , Martin Zgodovina Norika in Furlanije 0000 1/1
2730Zgodovina Slovencev v Italiji 1866-2000 2000 1/1
2600KRANJEC, Silvo Zgodovina Srbov 1927 1/1
333RUTAR, Simon Zgodovina Tolminskega ,to je ; zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin ,Bolec in Cerkno ž njih prirodoznanskim in statističnim opisom 1994 1/1
5362REALE, Giovanni Zgodovina antične filozofije 2002 1/1
1117THIVOLLIER, Pierre Zgodovina božjega ljudstva. 31, Jezus govori v prilikah o božjem kraljestvu 1990 1/1
3582OTOREPEC, Božo Zgodovina grba mesta Ljubljane 1995 1/1
8497OTOREPEC, Božo Zgodovina grba mesta Ljubljane 1995 1/1
5367PRUNK, Janko Zgodovina ideoloških spopadov med vojnama 2004 1/1
5849PAVLIČ, Slavica Zgodovina idrijskega šolstva do leta 1945 2006 1/1
3121ŽIŽEK, Slavoj Zgodovina in nezavedno 1982 1/1
9084ZVEZA zgodovinskih društev Slovenije. Zborovanje Zgodovina izobraževanja ; knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts 2016 1/1
8164RIPOSATI, Benedetto Zgodovina latinske književnosti 1983 1/1
3294CANKAR, Izidor Zgodovina likovne umetnosti v zahodni Evropi. Del 3, Razvoj stila v dobi renesanse ; od leta 1400 do leta 1564 0000 1/1
4376FABJANČIČ, Vladislav Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov ; 1269-1820 1998 1/1
5050FABJANČIČ, Vladislav Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov ; 1269-1820 : drugi zvezek 2003 1/1
7217FABJANČIČ, Vladislav Zgodovina ljubljanskih sodnikov in županov ; 1269-1820. 4. zvezek, Župani in sodniki : 1650-1785 2012 1/1
2959FOUCAULT, Michel Zgodovina norosti v času klasicizma 1998 1/1
2448GRAFENAUER, Ivan Zgodovina novejšega slovenskega slovstva ; II. del doba narodnega prebujenja 1911 1/1
3129PERNIŠEK, France Zgodovina slovenskega Orla 1989 1/1
727BOŽIČ, Branko Zgodovina slovenskega naroda 1969 1/1
2130GRUDEN, Josip Valentin Zgodovina slovenskega naroda. Del 1 1992 1/1
8284KOSMINSKIJ, Evgenij Alekseevič Zgodovina srednjega veka 1946 1/1
9144ROMER, John Zgodovina starega Egipta ; od prvih kmetovalcev do Velike piramide 2016 1/1
3224PIRKOVIČ-KOCBEK, Jelka Zgodovina urbanih oblik Kostanjevica na Krki 1985 1/1
5939OSNOVNA šola Zgodovina šolstva skozi čas ; zbornik ob 100-letnici šolske zgradbe v Braniku 2007 1/1
5829OSNOVNA šola Miren Zgodovina šolstva v Mirnu ; ob 100-letnici šolske zgradbe Osnovne šole Miren 2006 1/1
7147OSNOVNA šola Zgodovina šolstva v Mirnu ; ob 100-letnici šolske zgradbe Osnovne šole Miren : <1906-2006> 2006 1/1
4819ŠAŠEL KOS, Marjeta Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu 1986 1/1
889VILFAN, Sergij Zgodovinska pravotvornost in Slovenci 1996 1/1
3322RUTAR, Simon Zgodovinske črtice iz poknežene grofije goriško-gradiške 2000 1/1
5814BUKOVIČ, Patricija Zgodovinski in prostorski razvoj Nove Gorice ; diplomsko delo 2006 1/1
2741TOMMASINI, Giacomo Filippo Zgodovinski komentarji o Istri 1993 1/1
5193SIMIČ, Mitja Zgodovinski vrtovi Dolenjske in Posavja ; 2000 1/1
4459KULJAJ, Ivo Zidanice, vinske kleti in hrami na Slovenskem 2003 1/1
6835ZIMSKI salon (5 ; 1995 ; Ljubljana) Zimski salon = Winter Salon ; Mestna galerija Ljubljana, 6. - 26. 3. 1995 1995 1/1
6870PAVLOVEC, Mirna Zimski sprehodi ; Galerija ZDSLU Ljubljana, april - maj 1996 1996 1/1
2123KREFT, Lev Zjeban od Absolutnega ; perspektivovci in perspektivaši: portret skupine 1998 1/1
6562HABJANIČ, Oskar Zlata petdeseta 2008 1/1
2321LENARDIČ, Marek Zlata pravila življenja II ; ekološka misel 1989 1/1
1279VRKLJAN, Zlatan Zlatan Vrkljan ; Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, 1996 1/1
4090VRKLJAN, Zlatan Zlatan Vrkljan ; Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki 1996 0/0
9196ŠPANZEL, Rudi Zlati prah ; 25. obletnica monetarne samostojnosti Slovenije = Gold dust : #the #25th anniversary of the monetary independence of Slovenia 2016 1/1
5851RODOŠEK, Zlata Zlatina leta v tržaškem gledališču 2003 1/1
16FRAZER, James George Zlatna grana 1 ; Knj. 1 1977 1/1
7FRAZER, James George Zlatna grana 2 ; Knj. 2 1977 1/1
971FREJZER, Džems Džordž Zlatna grana 2 ; Knj 2 1992 1/1
830IPAVEC, Avgust Zlatorog ; mito delle Alpi : poema sinfonico su motivi popolari per coro, orchestra e balletto dal raccontosulle Alpi Giulie di R. Baumbach = alpski mit : simfonična pesnitev po ljudskih napevih za zbor, orkest 1989 1/1
158BAUMBACH, Rudolf Zlatorog ; planinska pravljica 1995 1/1
8234POTRČ, Ivan Zločin 1955 1/1
5801KOSOVEL, Anton Zločin brez kazni 2003 1/1
6103GRGIČ, Silvo Zločini okupatorjevih sodelavcev ; (monografija v treh knjigah). #Knj. #3, V bojih z okupatorjevimi sodelavci padli slovenski partizani 2002 1/1
4122GRGIČ, Silvo Zločini okupatorjevih sodelavcev ; (monografija v treh knjigah). Knj. 3, V bojih z okupatorjevimi sodelavci padli slovenski partizani 2002 1/1
6102GRGIČ, Silvo Zločini okupatorjevih sodelavcev ; monografija v treh knjigah. #Knj. #2, Umorjeni aktivisti in simpatizerji Osvobodilne fronte ter drugi Slovenci 1997 1/1
4121GRGIČ, Silvo Zločini okupatorjevih sodelavcev ; monografija v treh knjigah. Knj. 2, Umorjeni aktivisti in simpatizerji Osvobodilne fronte ter drugi Slovenci 1997 1/1
332GRGIČ, Silvo Zločini okupatorjevih sodelavcev ; Knj 1 Izven boja pobiti in na druge načine umorjeni ,ranjeni in ujeti slovenski partizani 1995 1/1
7424JERAJ, Zmago Zmago Jeraj ; 1989 1/1
8704JERAJ, Zmago Zmago Jeraj ; risbe 79-84 : Umetnostna galerija Maribor, Obalne galerije Piran 1984 1/1
8705JERAJ, Zmago Zmago Jeraj ; risbe 79-84 : Umetnostna galerija Maribor, Obalne galerije Piran 1984 1/1
6952JERAJ, Zmago Zmago Jeraj ; slike 1997-1999 : Galerija ZDSLU, Ljubljana, april 1999 1999 1/1
7116POSEGA, Zmago Zmago Posega ; 1959-2009 : 2013 1/1
7392POSEGA, Zmago Zmago Posega ; 1959-2009 : : Mestna galerija Nova Gorica, City Gallery of Nova Gorica, 27. 9. 2013-18. 11. 2013, Mestna galerija Piran, City Gall 2013 1/1
6359POSEGA, Zmago Zmago Posega ; skulpture in risbe : P g, april/maj 1987 : 1987 1/1
7693POSEGA, Zmago Zmago Posega ; skulpture in risbe : P g, april/maj 1987 : 1987 1/1
8965POSEGA, Zmago Zmago Posega ; skulpture in risbe : P g, april/maj 1987 : 1987 1/1
6533KOMEL, Silvester Zmagoslavje svetlobe = #Il #trionfo della luce 2011 1/1
8503WOLLEN, Peter Znaci i značenje u filmu 1972 1/1
6641VOJNI muzej Znaki ; slovenska vojska, policija, carina 2011 1/1
1170CEROVIĆ, Ljubivoje Znameniti Srbi u rumunskim zemljama 1993 1/1
1320CEROVIĆ, Ljubivoje Znameniti Srbi u rumunskim zemljama 1993 1/1
6812KAVČIČ, Janez Znamenje vekov ; 2000 1/1
4515Znamke prekmurskih in medmurskih izdaj leta 1919Znamke prekmurskih in medmurskih izdaj leta 1919 ; katalog : razstava 2002 1/1
3280ŠIŠKOVIČ, Karel Znano in ne-znano o slovenskem vprašanju v Italiji ; pogovori in razmišljanja 1984 1/1
1996MALINOWSKI, Bronislaw Znanstvena teorija kulture 1995 1/1
636Znanstvenoraziskovalni center SAZU - generacije znanosti = Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts - generations of science 1996 1/1
840KALTENEGGER, Roland Zona d?operazione Litorale Adriatico 1996 1/1
3003MUSEO Civico di Storia Naturale Zootomie ; antichi preparati anatomici nelle collezioni del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 2000 1/1
5841TURK, Lida Zora 2006 1/1
9357KOREN SKERK, Zora Zora Koren Skerk 1998 1/1
4298KOREN SKERK, Zora Zora Koren Skerk ; antološka razstava : = mostra antologica : Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica - Gorizia, 27. I. - 27. II. 1999 1999 1/1
7521KOREN SKERK, Zora Zora Koren Skerk ; antološka razstava : = mostra antologica : Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica - Gorizia, 27. I. - 27. II. 1999 1999 1/1
6714STANČIČ, Zora Zora Stančič, Petra Varl ; zadnjih dvajset let : = #the #past twenty years 2008 1/1
8681ŽIVADINOVIĆ DAVIDOVIĆ, Zora Zora Živadinović Davidović ; izložba kostimografije : Salon Muzeja primenjene umetnosti, Beograd april 1984 : = l?exposition du costume thectral : le Salon du Musee des arts decoratifs 1984 1/1
3922DIDEK, Zoran Zoran Didek ; 1910-1975 2000 1/1
8947DIDEK, Zoran Zoran Didek ; govorica črte 1985 1/1
6386MUŠIČ, Zoran Zoran Mušič v javnih in zasebnih zbirkah v Sloveniji ; 2009 1/1
8875PETROVIĆ, Zoran Zoran Petrović ; Legat gradu Pančevu : slike, crteži, skulptura, kolaži, grafike : Narodni muzej Pančevo, maj 1989 1989 1/1
8604POKRAJINSKI muzej Zornik Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož 2 2010 1/1
5056GARDINA, Edvilijo Zorzi Ventura Brajković ; manierizem v Istri okrog leta 1600 : 2003 1/1
9201ZOTTI, Carmelo Zotti & allievi ; nell?arte e nella vita : Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Hrvatska, 5. 09.-1. 10. 2008, Obalne galerije Piran, Slovenia, 10. 10.-16. 11. 2008, Museo Correr magazzini del sale Venez 0000 1/1
6413KOBAL, Aleksij Zrcaliti vajenca k soncu ; Mestna galerija Nova Gorica, 7.-27. 11. 2008 2008 1/1
3090KOBAL, Aleksij Zrcalne slike = Mirror pictures ; Mestna galerija Nova Gorica, 10. maj/May - 4. junij/June 2001 2001 1/1
6881KOBAL, Aleksij Zrcalne slike = Mirror pictures ; Mestna galerija Nova Gorica, 10. maj/May-4. junij/June 2001 2001 1/1
2411RENER-BORIS, Polde Zublji na vrheh 1978 1/1
5672ZULIAN, Boris Zulian ; dela : : = opere : : 1960-2002 2004 1/1
1135STEINER, Herbert Zum Tode verurteilt ; Oesterreich gegen Hitler : eine Dokumentation 1964 1/1
7077GABROVEC, Stane Zur Hallstattzeit in Slowenien 1966 1/1
4037APOLLONIO, Zvest Zvest Apollonio 1985 1/1
6716APOLLONIO, Zvest Zvest Apollonio ; slike 1993 : = dipinti 1993 : galerija Loža Koper : = galleria Loggia Capodistria 1993 1/1
2580ROŠ, Fran Zvesta četa 1933 1/1
3045IVANIČ, Martin Zvestoba ; intervju s Stanetom Potočarjem 1994 1/1
8361STANIČ, Gojko Zveza komunistov v razmerah sacialističnega samoupravljanja 1985 1/1
6501BIZJAK, Rajko Zvezdni prah - inkarnacija ; Mestna galerija Nova Gorica, 6.-27. februar 2009 2009 1/1
7182CVETKO, Igor Zvoki Slovenije ; od ljudskih godcev do Avsenikov : razstava, Slovenski etnografski muzej, 22. november 2007 - september 2008 = Sounds of Slovenia : from folk musicians to the Avseniks : #the #exhibition by The 2007 1/1
7854CVETKO, Igor Zvoki Slovenije ; od ljudskih godcev do Avsenikov : razstava, Slovenski etnografski muzej, 22. november 2007 - september 2008 = Sounds of Slovenia : from folk musicians to the Avseniks : #the #exhibition by The 2007 1/1
5777KRIŽNAR, Franc Zvonimir Ciglič - biti ustvarjalec ; razmišljanja skladatelja, dirigenta, pedagoga in častnega doktorja glasbe Zvonimirja Cigliča v razgovorih s Francem Križnarjem 2006 1/1
5058KOLVESHI, Željka Zvonimir Faist - diktati vremena ; plakati od kasnih 1930-ih do ranih 1960-ih : Muzej grada Zagreba, listopad/prosinac 2003 = Zvonimir Faist - the dictates of time : posters from the late 1930s to early 1960s 2003 1/1
6978KAMENAR, Zvonimir Zvonimir Kamenar ; (skulpture, instalacije, akvareli) : Moderna galerija Rijeka, Mali salon, 18-31. 05. 1995. 1995 1/1
4655LONČARIĆ, Zvonimir Zvonimir Lončarić ; Galerija Koprivnica, 25. travnja - 12. svibnja 2003. 2003 1/1
6172ČOH, Zvonko Zvonko Čoh ; pregledna razstava ilustracij : Belokranjski muzej Metlika, Ganglovo razstavišče, 1. september - 12. november 2006 2006 1/1
929MARENZI, Franz R. Zwoelf Fragmente ueber Geologie, oder Beleuchtung dieser Wissenschaft nach den Grundsaetzen der Astronomie und der Physik 1863 1/1

Število zadetkov: 380